Afsplitsingen fracties Tweede Kamer

Zolang er fracties in de Tweede Kamer zijn (sinds het einde van de 19e eeuw), zijn er afsplitsingen voorgekomen. Vaak waren die het gevolg van meningsverschillen over de koers van de partij. In enkele gevallen lagen persoonlijke tegenstellingen er aan ten grondslag.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Gevolgen van afsplitsing

Het is bij veel partijen gebruikelijk dat volksvertegenwoordigers verklaren dat zij hun zetel ter beschikking stellen als zij afwijken van de koers van de partij. Dat dit in de praktijk lang niet altijd gebeurt, komt omdat dissidenten vaak menen dat niet zij, maar juist de overige fractieleden van de partijlijn afwijken.

Een afgesplitste fractie heeft in de Tweede Kamer recht op een evenredig deel van de personele ondersteuning en spreektijd. De fractievoorzitter (ook als het om een eenpersoonsfractie gaat) heeft recht op een toelage. Door een reglementswijziging zijn deze rechten in 2017 iets beperkt.

Als een Kamerlid van een coalitiefractie zich afsplitst, kan deze de coalitie wel blijven steunen. Dat hangt af van de aard van het conflict.

2.

Overzichten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreid overzicht van groepen en eenlingen in de Tweede Kamer sinds 1919.

Groepen

datum

naam

reden

13 november 2014

groep-Kuzu/Öztürk

geschil over integratiebeleid

3 juli 2012

groep-Hernandez/Kortenoeven (PVV)

kritiek op fractieleiding

1 oktober 2002

groep-De Jong (LPF)

onwerkbare verhoudingen

  • Van december 1983 tot april 1985 bestond de fractie-Scholten/Dijkman. Dijkman stapte over naar de PPR (die daardoor van 3 naar 4 zetels ging)

** Een tussentijds benoemd lid in de PvdA-fractie trad direct toe tot de groep-Goedhart

Eenlingen

datum

naam

reden

7 november 2016

Monasch (PvdA)

politieke koers

25 maart 2015

Houwers (VVD)

geroyeerd als VVD-lid

28 mei 2014

Klein (50PLUS)

onwerkbare verhoudingen

21 maart 2014

Van Klaveren (PVV)*

koers van de 'partij'

20 maart 2014

Van Vliet (PVV)

uitlatingen fractievoorzitter

  • Bontes en Van Klaveren vormden vanaf 15 april 2014 één fractie

Meer over