Afsplitsing Groep-Kuzu/Öztürk (2014)

Tunahan Kuzu
Bron: Tweede Kamer

Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk splitsten zich op 13 november 2014 af van de PvdA-fractie, maar behielden, als de tweemansfractie Groep-Kuzu/Öztürk, hun zetels in de Kamer.

De twee voormalig PvdA-Kamerleden weigerden hun vertrouwen uit te spreken in de opstelling van de PvdA, en in het bijzonder van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, in het integratiedebat. Minister Asscher, verantwoordelijk voor Integratie, had er namelijk op aangedrongen om bepaalde Turkse religieuze organisaties nauwlettend in de gaten te houden. Met name intransparante organisaties die hun achterban aanspoorden om afstand te nemen van de Nederlandse gewoonten, normen en cultuur, moesten strenger gecontroleerd worden.

Kuzu en Öztürk achtten een dergelijke controle onnodig: de organisaties hielden zich immers aan de Nederlandse wetgeving. Daarnaast zou de wantrouwende houding van minister Asscher juist de verdere integratie van Turken belemmeren, zo stelden beide Kamerleden. Doordat Kuzu en Öztürk openlijk kritiek leverden op het integratiebeleid van minister Asscher en weigerden de fractielijn te steuenen, bleek hun positie binnen de PvdA-fractie onmogelijk.

Kuzu en Öztürk verzetten zich intern al langer tegen de integratiekoers van de PvdA. Met name bij thema's als integratie en de omgang met Turkije zetten beide PvdA'ers zich af tegen de lijn van de meerderheid.

Op 9 februari 2015 presenteerden Kuzu en Öztürk DENK, hun nieuwe politieke partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 behaalde de partij drie zetels.


Meer over