Drs. J.J. (Joram) van Klaveren

foto Drs. J.J. (Joram) van Klaverenvergrootglas

Joram van Klaveren (1979) was van 17 juni 2010 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer. Tot en met 21 maart 2014 maakte hij deel uit van de fractie van de PVV. Hij was enige tijd onafhankelijk lid en vormde sinds 15 april 2014 een fractie met Louis Bontes. Hij was leraar en was fractiemedewerker van de PVV in de Tweede Kamer. Eerder was hij drie jaar gemeenteraadslid voor de VVD in Almere. Als Kamerlid hield de heer Van Klaveren zich met name bezig met integratie, ontwikkelingssamenwerking en emancipatie. Hij was in 2011 lijsttrekker van de PVV bij de Statenverkiezingen in Flevoland.

PVV , fractie-Van Klaveren (ex-PVV) , groep-Bontes/Van Klaveren (ex-PVV)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornamen (roepnaam)

Joram Jaron (Joram)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 januari 1979

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), tot 21 maart 2014
 • VNL (Voor Nederland), van juni 2014 tot juli 2017

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie lid-Van Klaveren, van 21 maart 2014 tot 15 april 2014
 • fractie-Bontes/Van Klaveren, van 15 april 2014 tot 23 maart 2017

Hoofdfuncties/beroepen

 • (parttime) leraar
 • lid gemeenteraad van Almere (voor de VVD), van 16 maart 2006 tot 25 juni 2009
 • medewerker onderwijs, cultuur en wetenschap en sociale zaken, PVV-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2007 tot juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 23 maart 2017
 • lid Provinciale Staten van Flevoland, van 24 maart 2011 tot 11 juni 2014
 • fractievoorzitter fractie lid-Van Klaveren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 maart 2014 tot 15 april 2014
 • leraar (in opleiding), vanaf 2014

Activiteiten

als parlementariër
 • Op zijn voorstel werden (spoed)debatten gehouden over onder meer toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters, het wegpesten van homostellen, problemen met Marokkaanse jongeren en ontwikkelingshulp van de EU aan Egypte
 • Diende in 2011 een initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een referendum over de wenselijkheid van een verbod op de bouw van minaretten (33.010 )
 • Diende in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming van de vrijheid van meningsuiting. Het voorstel was identiek aan een in 2012 door Johan Driessen (PVV) ingediend wetsvoorstel en waarvan de verdediging was overgenomen door Martin Bosma. (34.051 )
 • Bracht in 2014 een initiatiefnota uit over activering van de opkomstplicht voor de militaire dienst (34.066 )
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldpredikers (34.259 )
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers (34.308 )
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het organiseren van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (34.423 )
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het beëindigen van positieve discriminatie (34.521 )

Wetenswaardigheden

woonplaats
Almere

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.