Drs. J.J. (Joram) van Klaveren

foto Drs. J.J. (Joram) van Klaveren
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer

Uit Flevoland afkomstige politicus op de rechtervleugel. Als Tweede Kamerlid maakte hij van juni 2010 tot maart 2014 deel uit van de PVV-fractie. Na een breuk was hij enige tijd onafhankelijk lid en sinds 15 april 2014 vormde hij een fractie met Louis Bontes. Hij was leraar en daarna medewerker van de PVV-Tweede Kamerfractie. Eerder was hij drie jaar gemeenteraadslid voor de VVD in Almere. Was woordvoerder op terreinen als integratie, defensie, justitie, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking. Actief met initiatiefvoorstellen over onder meer een minarettenverbod, het recht op beledigen en het organisaren van een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap.

PVV, fractie-Van Klaveren (ex-PVV), groep-Bontes/Van Klaveren (ex-PVV)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Joram Jaron (Joram)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 januari 1979

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), tot 21 maart 2014
 • VNL (Voor Nederland), van juni 2014 tot juli 2017

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie lid-Van Klaveren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 maart 2014 tot 15 april 2014
 • fractie-Bontes/Van Klaveren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 april 2014 tot 23 maart 2017

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 23 maart 2017
 • lid Provinciale Staten van Flevoland, van 24 maart 2011 tot 11 juni 2014
 • fractievoorzitter fractie lid-Van Klaveren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 maart 2014 tot 15 april 2014
 • leraar (in opleiding), vanaf 2014
 • senior policy advisor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), vanaf december 2019
 • CEO Islam Experience Center, vanaf maart 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Anthony Janszoon Association, vanaf april 2019

vorige (2/3)
 • commentator EO-radioprogramma 'Dit is de dag", vanaf april 2017
 • vrijwilliger verzorgingstehuis "Polderburen"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers. Dit voorstel bleef onafgedaan. (34.308)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het organiseren van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (34.423)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het beëindigen van positieve discriminatie. Dit voorstel bleef onafgedaan. (34.521)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verliet op 21 maart 2014 de PVV-Tweede Kamerfractie, omdat hij het oneens was met de in zijn ogen te linkse sociaaleconomische koers van de PVV en de confrontatie-politiek die hij als niet-effectief beschouwde. De Voorzitter deelde op 25 maart mee dat hij vanaf 22 maart geen deel meer uitmaakte van de PVV-fractie.

uit de privésfeer
 • Bekeerde zich in 2019 tot de islam

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Arjan Visser, "'Ik ben mensen kwijtgeraakt, maar ik moest handelen naar mijn waarheid", Trouw, 19 mei 2019 (rubriek Tien Geboden)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.