Werkgroep: versoepel regels voor afsplitsers

donderdag 26 oktober 2023, 13:21

DEN HAAG (PDC) - Van fracties afgesplitste Kamerleden moeten beter in staat worden gesteld hun werk te doen, zonder dat daarmee afsplitsen wordt aangemoedigd. Dat concludeert een werkgroep o.l.v. SGP'er Roelof Bisschop die de sinds 2017 bestaande regels tegen het licht heeft gehouden,

Concreet gaat het om de volgende voorgestelde aanpassingen:

  • Afgesplitste leden moeten lid of plaatsvervangend lid kunnen worden van vaste commissies;
  • De plenaire spreektijd gaat naar 75 procent van die van een eenpersoonsfractie;
  • Bij de spreektijd in nota-overleggen is er geen afwijkende regel meer;
  • De financiële vergoeding wordt iets verhoogd.

Met name Pieter Omtzigt had om de herijking gevraagd. De commissie voor de Werkwijze stelde daarom een werkgroep in. Het is aan het Presidium om de voorstellen om te zetten in reglementswijzigingen.

Bron: rapport werkgroep, kamerdossier 36.456