Dr. R. (Roelof) Bisschop

foto Dr. R. (Roelof) Bisschopvergrootglas

Roelof Bisschop (1956) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP . Hij was directeur van het Wartburg College, locatie Revius in Rotterdam. Eerder was hij onder meer leraar geschiedenis en sectordirecteur op een school. Hij had zowel geruime tijd zitting in de gemeenteraad van Veenendaal als in Provinciale Staten van Utrecht. In de Tweede Kamer houdt de heer Bisschop zich bezig met onderwijs, cultuur en wetenschap, binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, landbouw, wonen en Europese zaken.

SGP
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer

Voornaam (roepnaam)

Roelof (Roelof)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Staphorst, 30 november 1956

levensbeschouwing
Hersteld Hervormde Kerk

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • leraar geschiedenis, Prot.Chr. "Ichthus College" te Veenendaal, van 1975 tot 2002
 • leraar geschiedenis, Prot./Chr. "Driestar College" te Gouda, van 1979 tot 1982
 • freelance docent kerkgeschiedenis, Evangelische Hogeschool en Christelijke Hogeschool "De Driestar", van 1985 tot 2007
 • lid gemeenteraad van Veenendaal, van 1987 tot 1 mei 2007
 • sectordirecteur onderbouw h.a.v.o. en v.w.o., Prot.Chr. "Ichthus College" te Veenendaal, van 1998 tot 2002
 • sectordirecteur bovenbouw h.a.v.o. en v.w.o., Prot.Chr. "Ichthus College" te Veenendaal, van 2002 tot 2008
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 20 maart 2003 tot 11 maart 2011
 • directeur locatie Revius, reformatorische scholengemeenschap "Wartburg College" te Rotterdam, van maart 2008 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 20 september 2012

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over een doeltreffender regeling voor het onderwijstoezicht. De wet voorziet in versterking van de positie van scholen en het onderwijsveld door betere informatievoorziening en rechtsbescherming. Met het oog op het creëren van een wettelijke basis voor de onderdelen zwak en zeer zwak onderwijs worden ook de sectorwetten gewijzigd. Het mede door Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) verdedigde wetsvoorstel werd in 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. (33.862 )
 • Diende in 2016 samen met Michel Rog (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het schrappen van de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets in het voortgezet onderwijs. Het voorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.598 )
 • Bracht in 2018 de initiatiefnota 'De lidstaten weer aan het roer!' uit over een bescheiden EU waarin de lidstaten de leiding hebben (34.884 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was agrariër, zijn moeder was huisvrouw
 • Zijn echtgenote is kraamverzorgster

woonplaats
Veenendaal

e-mailadres
r.bisschop@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750" (dissertatie, 1993)
 • "Puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed" (met W. van 't Spijker en W.J. Op 't Hof, 2001)
 • diverse artikelen en bijdragen

literatuur/documentatie
 • "Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van dr. Roelof Bisschop als lid van Provinciale Staten te Utrecht" (2011)
 • Ingrid Weel, "'Sociaal-christelijk erfgoed behouden, daar gaat het om'", Trouw, 2 januari 2013

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.