Werkgroep Naamgeving zalen officieel van start gegaan

donderdag 20 april 2023, 14:55

DEN HAAG (PDC) - Gisteren is de nieuwe werkgroep Naamgeving zalen voor de tweede keer bijeengekomen. De werkgroep, die door het Presidium in het leven is geroepen, heeft in de eerste plaats de taak om tot een advies te komen over de criteria waaraan de namen van zalen in het gerenoveerde Kamergebouw zouden moeten voldoen.

Op basis van het advies van de werkgroep zal het Presidium de criteria zelf uiteindelijk vaststellen. Hierna zullen alle fracties de kans krijgen een voorstel te doen voor de namen van de zalen. Op basis van deze voorstellen komt de werkgroep vervolgens met een eindadvies voor het Presidium.

Thierry Aartsen (VVD) treedt op als voorzitter. Daarnaast zijn Jeanet van der Laan (D66), Martin Bosma (PVV), Lucille Werner (CDA), Mohammed Mohandis (PvdA), Roelof Bisschop (SGP), Sylvana Simons (BIJ1) en Olaf Ephraim (Groep van Haga) lid van de werkgroep.

De Tweede Kamer heeft naast de plenaire zaal ook nog negen commissievergaderzalen. Deze zijn vernoemd naar belangrijke politieke figuren. De grootste zalen dragen de namen van Thorbecke, Groen van Prinsterer en Troelstra. Zij worden gezien als de grondleggers van de belangrijkste politieke stromingen. Eén van de kleinere zalen draagt nu nog de naam van Aletta Jacobs.

Bron: Tweede Kamer