M. (Mohammed) Mohandis

foto M. (Mohammed) Mohandis

Betrekkelijk jong Tweede Kamerlid van de PvdA in de jaren 2012-2017. Begon zijn politieke loopbaan bij de Jonge Socialisten en in de gemeenteraad van Gouda en werkte onder meer bij FORUM, het kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken. Woordvoerder hoger onderwijs, lerarenbeleid, wetenschap en media. Zette zich als Kamerlid in voor gelijke onderwijskansen, ongeacht hun sociale en culturele achtergrond. Daarover bracht hij een initiatiefnota uit. Had een goede band met de (Goudse) jongeren, maar in het bijzonder met hen die net als hij een Marokkaanse achtergrond hadden. Was via diverse maatschappelijke functies nauw verbonden met de kaarsenstad.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Mohammed (Mohammed)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gouda, 28 juni 1985

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 23 maart 2017
 • projectleider relaties publiek domein, mboRijnland, vanaf oktober 2017
 • lid gemeenteraad van Gouda, vanaf 29 maart 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht GudaPot, vanaf 2015
 • lid college ambassadeurs, Goudse Weekendschool, vanaf oktober 2017

vorige (2/4)
 • ambassadeur Stichting Panna Voetbal Gouda, van 30 april 2008 tot september 2012
 • secretaris GoudaPot, van september 2016 tot januari 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid van enkele comités van aanbeveling
 • lid Netwerk van Jonge Politici in de PvdA

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2016 samen met Loes Ypma een initiatief nota uit over gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders
 • Nam in 2017 de verdediging van Tanja Jadnanansing over van een door haar samen met Michiel Rog (CDA) ingediend initiatiefwetsvoorstel in over introductie van de verlengde kwalificatieplicht in het onderwijs. Hierdoor moet voortijdig schoolverlaten onder 18-, 19- en 20-jarigen fors worden verminderd. (33.925)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2006 en 2010 met voorkeurstemmen tot raadslid in Gouda gekozen
 • Was in 2007 finalist bij de verkiezing van jong raadslid van het jaar

uit de privésfeer
 • Geeft gastlessen op scholen over interculturele communicatie en integratiethema's
 • Geeft als 'Goudoloog' rondleidingen in Gouda
 • Zoon van een eerste generatie Marokkaanse Nederlanders
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.