Gebouw Tweede Kamer

Aan de zijde van de Lange Poten ligt het gebouw van de Tweede Kamer. Daaraan vastgebouwd is de door Pi de Bruin ontworpen en in 1992 geopende nieuwbouw, met de nieuwe vergaderzaal. Het gebouwencomplex van de Tweede Kamer omvat ook de voormalige ministeries van Koloniën en van Justitie (beide aan het Plein) en het voormalige Hotel Centraal aan de Lange Poten. Alle gebouwen zijn verbonden met als centrale plek de Statenpassage van 100 meter lang en 24 meter hoog.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Indeling

Centraal in de nieuwbouw is een lengteas die evenwijdig aan het middeleeuwse Binnenhof en de Ridderzaal loopt. De commissiezalen zijn gegroepeerd in een transparante, lineaire reeks blokken, die tezamen de ruggengraat van het complex vormen. Verspreid over de begane grond en de tweede verdieping zijn de zalen met accommodatie voor pers en publiek gesitueerd. De eerste etage is uitsluitend voor interne vergaderingen bestemd.

De zittingzaal is halfcirkelvormig, met een aaneengesloten formatie zetels van de Kamerleden en een aansluitend podium voor presidium, regering en de spreker. Een glazen wandelgang om de zittingzaal verbeeldt het open karakter van de democratie.

2.

Architectuur

De nieuwbouw laat het Nederlands landschap zien: de marmeren vloer beeldt nat strandzand uit dat geribbeld is door eb en vloed. Onder het glazen dak hangt aan staalkabels het kunstwerk van beeldend kunstenaar Auke de Vries dat onder andere bestaat uit een torentjesschelp, een opgerolde Nederlandse vlag en een boei.

3.

Toegang

Zowel aan het Plein als aan de Hofplaats is een toegang voor bezoekers en gebruikers van de Kamer gemaakt. De restaurants rondom de Kamerentree aan het Plein dragen bij aan de relatie van de Tweede Kamer met zijn omgeving.

De entree aan de Hofplaatszijde bevat een royale voorlichtingsruimte die voor verschillende doeleinden (ontvangst van groepen, exposities, enz.), kan worden gebruikt. In de hal leiden roltrappen naar de tweede verdieping, waarbij de toegang zich in een van de openbare hal afgescheiden, gecontroleerd gebied bevindt.

4.

Geschiedenis

In 1229 liet graaf van Holland Floris IV een hof bouwen bij een grote visvijver waar de duinen aan het jachtgebied grensden. In de loop der eeuwen verrezen naast de Hofvijver de gebouwen van het Binnenhof zoals die er nu nog steeds zijn. De nederzetting van de graven van Holland groeide uit tot een hof met koninklijke allure waar lange tijd de voorouders van het Nederlandse koningshuis woonden. Het paleisje van de laatste stadhouder Willem V (rechts van de Ridderzaal) behoort nu tot de gebouwen van de Tweede Kamer.

In 1798 kwam in de sinds 1790 bestaande balzaal van de stadhouders de Eerste Nationale Vergadering bijeen. De Tweede Kamer vergaderde tussen 1815 en 1992 in de voormalige balzaal. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat de Tweede Kamer tot 1830 ook in Brussel vergaderde.

In het oude gebouw van de Tweede Kamer zijn nu nog enkele diensten van de Tweede Kamer en kantoren van enkele fracties, Kamerleden en van de Kamervoorzitter gehuisvest. De oude vergaderzaal wordt nog gebruikt voor officiële bijeenkomsten, vergaderingen, hoorzitingen en ontvangsten.


Meer over