Tussentijds vertrek Eerste Kamerleden

Het Eerste Kamerlidmaatschap wordt niet als hoofdfunctie uitgeoefend. Vaak hebben leden een andere baan (bijvoorbeeld hoogleraar of advocaat) of andere functies (bijvoorbeeld bestuursvoorzitter van een organisaties). Daarnaast zijn er leden die hun loopbaan al achter de rug hebben, maar die wel nog actief zijn in maatschappelijke organisaties of bedrijven. Tussentijds vertrek komt niettemin voor, maar niet altijd is dat vanwege het aanvaarden van een ander ambt. Incidenteel wordt een Eerste Kamerlid minister, staatssecretaris of Tweede Kamerlid. Ook een conflict of integriteitskwestie kan aan vertrek ten grondslag liggen.

In de periode 2015-2019 waren er relatief veel leden die tussentijds vertrokken, zeker in vergelijking met eerdere perioden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

overzicht 2015-heden

reden

2015-2019

2019-heden

kabinet

1

1

Raad van State

4

-

CdK/gedeputeerde

1

-

Tweede Kamer

6

3

burgemeester/wethouder

2

-

internationale functie

0

1

andere functie

3

1

conflict

1

1

gezondheid/persoonlijk

4

-

Totaal

22

7

Neem contact op met de redactie voor een overzicht van Kamerleden die tussentijds zijn vertrokken.


3.

Tijdelijke vervanging

De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer, alsmede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. De tijdelijke vervangingstermijn is 16 weken. Een volksvertegenwoordiger mag zich maximaal drie maal laten vervangen.


Meer over