Dr. H.P.M. (Ben) Knapen

foto Dr. H.P.M. (Ben) Knapenvergrootglas

Ben Knapen (1951) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I. In 2013 werd hij vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie. Eerder was de heer Knapen lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar media en kwaliteit aan de Radboud Universiteit. Daarvoor was hij onder meer buitenland-correspondent, adjunct-hoofdredacteur en hoofdredacteur van NRC Handelsblad, directeur voorlichting bij Philips en bestuurder van uitgeverij PCM.

CDA
in de periode 2010-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Hubertus Petrus Maria (Ben)

personalia

geboorteplaats en -datum
Kaatsheuvel (gem. Loon-op-Zand), 6 januari 1951

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl) (sinds omstreeks 1997)

hoofdfuncties/beroepen

  • leraar geschiedenis, van 1976 tot 1977
  • redacteur buitenland, NRC Handelsblad, van 1977 tot 1978
  • correspondent in de Bondrepubliek Duitsland te Bonn, NRC Handelsblad en NOS-Journaal, van 1979 tot 1984
  • research fellow, Fletcher School of Law and Diplomacy, 1984
  • adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad, van 1984 tot 1987
  • correspondent in de Verenigde Staten te Washington D.C., NRC Handelsblad, van 1987 tot 1990
  • hoofdredacteur NRC Handelsblad, van 1 januari 1990 tot 1 mei 1996
  • senior directeur corporate communicatie, marketing en institutionele betrekkingen, N.V. Philips, van 1 mei 1996 tot 1999
  • lid Raad van Bestuur (verantwoordelijk voor de boekendivisie), PCM Uitgevers, van 1999 tot 2005
  • correspondent in Zuid-Oost-Azië, NRC Handelsblad, van 2006 tot 2008
  • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2010
  • bijzonder hoogleraar media en kwaliteit, Radboud Universiteit Nijmegen, van 1 januari 2008 tot 14 oktober 2010 (vanwege het Katholiek Instituut voor Massamedia)
  • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking en delen van het beleid ontwikkelingssamenwerking), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
  • direteur-generaal EIB (Europese Investeringsbank) bij de Europese Unie, van maart 2013 tot juli 2015
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015

takenpakket (bewindspersoon)
  • Was staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende: a. coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie met uitzondering van de voorbereiding van de Europese Raad; b. bilaterale onderwerpen voor zover deze raken aan het Europees beleid van de regering; c. het Europa-gerelateerde deel van de begroting van Buitenlandse Zaken; d. het in overleg met de minister en de minister-president vertegenwoordigen van Nederland in de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen voor wat betreft diens coördinerende taken; e. ontwikkelingssamenwerking en de OS-coherentie; f. coördinatie van de ODA-middelen; g. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. Mocht in het buitenland de titel minister voeren.

activiteiten

opvallend stemgedrag
  • Behoorde in 2018 tot de vier leden van zijn fractie die vóór het initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra stemde over de automatische donorregistratie

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Bracht in 2010 samen met minister Rosenthal de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking uit. Hierin wordt een fundamentele herziening van het ontwikkelingsbeleid aangekondigd, waarbij vanwege noodzakelijke bezuinigingen scherpe keuzes worden gemaakt. Het aantal partnerlanden wordt drastisch gereduceerd, evenals het aantal beleidsthema's. Verder vindt er een verschuiving plaats van sociale naar economische ontwikkeling en komt er meer nadruk op zelfredzaamheid. (32.500)
  • Bracht in 2011 de Focusbrief ontwikkelingssamenwerking uit. Hierin wordt een keuze gemaakt voor speerpunten van beleid en voor de landen waarmee een meerjarige intensieve bilaterale ontwikkelingsrelatie wordt nagestreefd. Het aantal daarvan wordt teruggebracht van 33 naar 15 (onderverdeeld in drie categorieën, lage-inkomenslanden, fragiele staten en landen met gezonde economische groei). Speerpunten van het instrumentarium voor ontwikkelingssamenwerking zijn: selectiviteit, samenhang, meerwaarde en effectiviteit. (32.605)

wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
  • "De Lange Weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie (1917-1943)" (dissertatie, 1985)
  • "De grenzen van Amerika: verkenningen in het land van eertijds onbegrensde mogelijkheden" (1990)
  • "Nederland en omstreken: opstellen over desoriëntatie en democratie" (1995)
  • "Pruisen: deugden en ondeugden van een miskende staat" (2004)
  • "De man en zijn staat: Johan van Oldenbarnevelt, 1547-1619" (2005)
  • "Langs de straten van Jakarta: het dagelijks leven in de hoofdstad van Indonesië" (2008)
  • "Aftershocks: economic crisis and institutional choice" (2009)

literatuur/documentatie
Pieter Rottman, "'Ik ben altijd een man van het midden geweest'", NRC Handelsblad, 26-27 februari 2011

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.