Leeftijd Eerste Kamerleden

Eerste Kamerleden zijn gemiddeld ouder dan hun collega's in de Tweede Kamer. Ook zijn er minder jongeren te vinden dan in de Tweede Kamer.

De gemiddelde leeftijd van Eerste Kamerleden is op dit moment 59 jaar.

Jongste Kamerleden

De allerjongste, SP'er Driek van Vugt, was in velerlei opzichten met 19 jaar een bijzonder lid. Hij was lid van 1999 tot 2003. Recentelijk waren er onder de PVV-Eerste Kamerleden ook enkele jongeren (onder de 30 jaar), onder wie Gabriëlle Popken en Alexander Kops. Het jongste lid na de verkiezingen van 2019 was Nicki Pouw-Verweij met 28 jaar.

Kamerleden jonger dan 29 jaar bij aanvang Kamerlidmaatschap

fotonaamleeftijd aanvang functie
Driek van VugtVugt, D. van19j  4m
Fenna BoldingBolding, F.27j  8m
Popken PVVPopken LLM, G.J.F.27j  9m
Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Dr. N.J.F.28j  0m
Arjan VliegenthartVliegenthart, Dr. A.28j  6m
Tom BoekmanBoekman, Mr. T.28j  7m

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.

1.

Oudste Kamerleden

Ook de alleroudste Eerste Kamerleden zijn ouder, met de Friese antirevolutionair Anne Anema als recordhouder. Ook recentelijk waren er nog senatoren die hun benaming eer aandeden. In 2002 nam voormalig AOV-voorman Martin Batenburg op ruim 80-jarige leeftijd afscheid van de Senaat. Nog ouder was bij haar vertrek in juni 2007 Hannie van Leeuwen. Zij was toen 81 jaar en 5 maanden.

In de periode 1815-1848 werden leden nog door de koning voor het leven werden benoemd. In deze jaren lag de gemiddelde leeftijd boven de 65 jaar. Veel oudere leden waren echter alleen op papier lid en verschenen nooit. Toen waren W.L.W. graaf van Wassenaer Starrenburg met 88,6 jaar en baron Van Tuyll van Serooskerken, met 87 jaar de oudsten.

Kamerleden ouder dan 76 jaar bij aanvang Kamerlidmaatschap

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.