Dr. A. (Arjan) Vliegenthart

foto Dr. A. (Arjan) Vliegenthartvergrootglas

Arjan Vliegenthart (1978) was van 12 juni 2007 tot 2 juli 2014 Eerste Kamerlid voor de SP. Van 18 juni 2014 tot 30 mei 2018 was hij wethouder van Amsterdam. De heer Vliegenthart was in 2009-2014 directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP en redacteur van 'Spanning', het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de SP. In 2009 promoveerde hij aan de VU. Hij was eerder programmaleider van Kenniscentrum, "Nicis Institute". Als Eerste Kamerlid hield hij zich onder meer bezig met bestuurlijke en grondwettelijke aangelegenheden.

SP
in de periode 2007-2014: lid Eerste Kamer

Voornaam (roepnaam)

Arjan (Arjan)

Personalia

opmerkingen over de naam en/of titel
Drs. A. Vliegenthart (tot hij op 17 september 2009 promoveerde)

geboorteplaats en -datum
Heerhugowaard, 10 december 1978

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 2003

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • wethouder (van werk en inkomen, participatie en armoedebeleid en stadsdeel Nieuw-West) van Amsterdam, van 18 juni 2014 tot 30 mei 2018
  • directeur Wetenschappelijk Bureau SP, van oktober 2010 tot juni 2014
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 2 juli 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
  • voorzitter politieke werkgroep Kerk & Vrede, vanaf 1 mei 2005
  • columnist "SC" (voorheen "Staatscourant"), vanaf mei 2006

vorige (2/3)
  • 'verkenner' collegevorming gemeente Amsterdam, van mei 2014 tot juni 2014
  • formateur collegevorming gemeente Helmond, van maart 2014 tot mei 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • ondervoorzitter parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 2011 tot 20 november 2012
  • lid tijdelijke commissie voorbereiding onderzoek privatiseringen van overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 29 maart 2011 tot 24 mei 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was predikant

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.