Dr. A. (Arjan) Vliegenthart

foto Dr. A. (Arjan) Vliegenthart
bron: Hans Kouwenhoven

Wetenschapper en SP-bestuurder, die op betrekkelijk jonge leeftijd Eerste Kamerlid werd. Was universitair docent, programmaleider van kenniscentrum Nicis Institute en vanaf 2009 vijf jaar directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, alsmede redacteur van 'Spanning', het tijdschrift van dat bureau. In 2009 promoveerde hij aan de VU. Van 18 juni 2014 tot 30 mei 2018 was hij wethouder voor sociale zaken van Amsterdam. Als Eerste Kamerlid woordvoerder op het gebied van bestuurlijke aangelegenheden. Zo sprak hij bij de behandeling van grondwetsherzieningen, herindelingen en voorstellen op het gebied van het kiesrecht.

SP
in de periode 2007-2014: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Arjan (Arjan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerhugowaard, 10 december 1978

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 2003

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 2 juli 2014
  • wethouder (van werk en inkomen, participatie en armoedebeleid en stadsdeel Nieuw-West) van Amsterdam, van 18 juni 2014 tot 30 mei 2018
  • directeur Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), vanaf 1 november 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • columnist "SC" (voorheen "Staatscourant"), vanaf mei 2006
  • lid Commissie Sociaal Minimum, vanaf 8 juli 2022

vorige (2/3)
  • formateur collegevorming gemeente Helmond, van maart 2014 tot mei 2014
  • 'verkenner' collegevorming gemeente Amsterdam, van mei 2014 tot juni 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • lid tijdelijke commissie voorbereiding onderzoek privatiseringen van overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 29 maart 2011 tot 24 mei 2011
  • ondervoorzitter parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 2011 tot 20 november 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.