Jhr.Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt

foto Jhr.Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Geacht lid van beide Kamers, dat niet zo vaak het woord voerde, maar wel altijd 'het oor' van de vergadering had. Bleef tot op zeer hoge leeftijd Kamerlid. Sympathieke rechter, later rechtbankpresident in Den Bosch die als een wat vaderlijke figuur de rechtszittingen op een ontspannen manier leidde. Scherpzinnig jurist. Werd in 1901 door het district Den Bosch tot Tweede Kamerlid gekozen en was justitie-woordvoerder van de RK-fractie. Verdedigde het bestaan van de Senaat door haar te vergelijken met een beroepsinstantie in de rechtspraak. Stapte in 1929 zelf over naar de Eerste Kamer. Tevens voorzitter van de Hoge Raad van Adel.

RKSP, Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1939: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Alexander Frederik Oscar

geboorteplaats en -datum
Waalwijk, 20 april 1852

overlijdensplaats en -datum
Interlaken (Zwits.), 6 augustus 1939 (tijdens zijn vakantie), opmerking: niet ten gevolge van ongeval, maar door een infectie

2.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • raadsheer Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, van 1 april 1899 tot 1 februari 1919
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 4 juli 1900 tot september 1929 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • vicepresident Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, van 1 februari 1919 tot 1 januari 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 februari 1920 tot 17 september 1929
 • president Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, van 1 januari 1925 tot 1 mei 1932
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 6 augustus 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid ereraad in affaire-Van 't Sant, van 1934 tot 1935 (beschuldigingen tegen de Haagse politiecommissaris Van 't Sant over oplichting)
 • voorzitter Hoge Raad van Adel, van november 1934 tot 6 augustus 1939

afgeleide functies, presidia etc. (2/29)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 1938 tot 21 maart 1939
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 juni 1939 tot 6 augustus 1939

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid diocesaan comité tot huldiging te Rome van Z.H. Leo XIII t.g.v. 25-jarig pauselijk jubileum (voorjaar 1902)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was justitie-woordvoerder van de RKSP-Tweede en Eerste Kamerfracties. Hield zich verder onder meer bezig met financiën, landbouw en binnenlandse zaken.
 • Was als oudste lid in jaren in 1929 een keer fungerend Tweede Kamervoorzitter
 • Verving als oudste lid in jaren enkele malen De Vos van Steenwijk als Eerste Kamervoorzitter. Zat op 23 maart 1939 als 88-jarige de vergadering voor.

opvallend stemgedrag (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Ten onrechte wordt soms gemeld dat hij overleed ten gevolge van een ongeval. Doodsoorzaak was echter een infectie.

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1913 J. Westerhof
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Werd in 1929, 1935 en 1937 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, september 1923

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De jonker" (bijnaam in Noord-Brabant)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door F.J. van Lanschot, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1941/2, 124
 • M. Duijvendak, "A.F.O. van Sasse van Ysselt", in Brabantse Biografieën, deel 1
 • "Het Vaderland", 8 aug. 1939
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.