J. (Hannie) van Leeuwen

foto J. (Hannie) van Leeuwenvergrootglas

Vooraanstaande christendemocratische politica. Was maatschappelijk werkster en kwam eind 1966 voor de ARP in de Tweede Kamer. Werd woordvoerster maatschappelijk werk en sociale zaken en in 1973 tevens defensie-woordvoerster. Behoorde tot de 'sociale' vleugel van haar fractie. Verdedigde in 1976 (tevergeefs) met Gardeniers een abortusvoorstel dat uitging van het beginsel 'nee, tenzij'. Verliet in 1978 de Kamer en stapte over naar het bedrijfsleven. Actief in diverse organisaties op het gebied van welzijn, volksgezondheid en sociale zekerheid. Was tevens fractievoorzitter in de gemeenteraad, wethouder en waarnemend burgemeester. Keerde in 1995 op 69-jarige leeftijd terug in de Haagse politiek als senator. Was in de Eerste Kamer voorzitter van de vaste commissie voor VWS en woordvoerster sociale zaken. Door haar kennis en ervaring was zij in de Senaat een geducht tegenspeelster van de bewindslieden op die terreinen.

CDA, ARP
in de periode 1966-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Johanna (Hannie)

personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 18 januari 1926

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1941 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • vertaalster BNV (Bureau Nationale Veiligheid) te 's-Gravenhage, van 1945 tot 1946
 • medewerkster (chef de bureau) afdeling reclame, N.V. Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft, van 1946 tot 1952
 • ambtenaar accountantsdienst ministerie van Economische Zaken, van 1952 tot 1955
 • maatschappelijk werkster gemeente Rijswijk (Z.H.) (onder meer hoofd bijzonder maatschappelijk werk), van 1955 tot 1962
 • hoofd afdeling economische en sociale voorlichting, CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), van 1 september 1962 tot 14 november 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 november 1966 tot 1 april 1978
 • lid gemeenteraad van Zoetermeer, van 1 september 1970 tot 30 april 1990
 • concern-directeur sociale zaken en personeelsbeleid N.V. bouw- en handelsconcern OGEM, van 1 april 1978 tot 1 augustus 1980
 • voorzitter bestuur SVB (Sociale Verzekeringsbank), van 1 augustus 1980 tot 1 januari 1995
 • wethouder (van economische zaken, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid) van Zoetermeer, van 1 mei 1986 tot 1 mei 1990
 • waarnemend burgemeester van Hazerswoude, van 16 september 1990 tot 1 januari 1991
 • waarnemend burgemeester van Nootdorp, van augustus 1991 tot 1 juni 1992
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 12 juni 2007

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Voerde tevens in 1971 het woord bij het debat over herziening van het echtscheidingsrecht.
 • Zette zich begin jaren zeventig in voor verbetering van de financiële positie van oud-invaliden (invaliden die een uitkering hadden op grond van regelingen van vóór de WAO)
 • Een in 1970 door haar ingediend (en aangenomen) amendement op het initiatiefwetsvoorstel-Van Schaik/Boot leidde ertoe dat een werkgever verplicht werd ook aan nabestaanden van ongehuwde werknemers (voor zover deze daarvoor kostwinner was) twee maanden een pensioen te verstrekken.
 • Was in de periode 1971-1973 woordvoerster milieuhygiëne van de ARP-fractie
 • Was vanaf begin 1973 tevens defensie-woordvoerster
 • Verdedigde in 1976 in de Tweede Kamer samen met Til Gardeniers (KVP) een in 1975 door haar en de KVP'er Theo van Schaik ingediend initiatiefwetsvoorstel over afbreking van zwangerschap (feitelijk was dit het zelfde voorstel dat eerder tijdens het kabinet-Biesheuvel door de ministers Van Agt en Stuyt was ingediend). Het voorstel werd ingetrokken, nadat een tegelijkertijd behandeld concurrend voorstel van PvdA en VVD was aangenomen.
 • Was in de Eerste Kamer woordvoerster sociale zaken en zorg. Hield zich ook bezig met economische zaken en defensie-aangelegenheden.
 • Speelde in 2005 een belangrijke rol in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet

opvallend stemgedrag
 • In 1969 stemden zij en Goudzwaard als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Aarden/Visser waarin om voorrang bij bronnenonderzoek naar de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de excessen op Zuid-Celebes werd gevraagd
 • In 1970 stemden zij en Boersma als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Den Uyl waarin de door de regering getroffen loonmaatregel werd afgewezen
 • Behoorde in 1971 tot de minderheid van haar fractie die vóór het initiatiefwetsvoorstel stemde over de mogelijkheid van vervroeging van Prinsjesdag
 • Behoorde in 1973 tot de vier leden van haar fractie die tegen een (aangenomen) motie-Van der Mei stemden over het voeren van een evenwichtig beleid bij beperking van de overheidsuitgaven
 • Behoorde in 1975 met Aantjes, Van Dam, Roolvink en Schakel tot minderheid van haar fractie die tegen een (aangenomen) motie-Ter Beek stemde over het aan leverantie van reactorvaten aan Zuid-Afrika verbinden van de voorwaarde dat dit land zou toetreden tot het non-proliferatieverdrag
 • Behoorde in 1976 tot de vier leden van haar fractie die vóór het wetsvoorstel Wijziging van de Huurwet, de Wet jaarlijkse huurverhoging en de Wet huurprijsontwikkeling woonruimte stemden
 • In 1976 stemden zij en Roolvink als enigen van de ARP-fractie tegen een wetsvoorstel over het uitstellen van de uitbetaling van een verhoging van het minimumloon

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Deed in de oorlog koerierswerk voor de militaire spionagegroep "Albrecht Hollands Glorie"
 • In maart 2003 werd door IZA Nederland aan de Vrije Universiteit een bijzondere leerstoel 'participatie van patiënten en burgers bij gezondheidsbeslissingen die haar naam draagt, ingesteld.
 • Haar vader was gereformeerd, haar moeder Nederlands Hervormd
 • Haar vader was leraar aan een MULO-school en Handelsavondschool (bijzonder onderwijs)
 • Was in 2014 als 88-jarige nog kandidaat-raadslid voor het CDA (als lijstduwer), maar zij kreeg onvoldoende voorkeurstemmen. Als dat wel het geval was geweest, dan had zij de zetel aanvaardt.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "Straaljager Hannie" (bijnaam die CPN-voorman Marcus Bakker haar gaf, onder andere vanwege haar pleidooi voor aanschaf van F16-vliegtuigen en haar sprintjes naar de interruptiemicrofoon)
 • "Tante Hannie"

woonplaats
Zoetermeer

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Thijs Broer, "Het interview - Hannie van Leeuwen. 'Ik vind het een voorrecht dat ze me gedogen'", in: Vrij Nederland, 9 juli 2005
 • R. Jaarsma en E. ter Veld, "'Zeg maar Hannie...' 65 jaar strijdlustig in politiek en samenleving" (2006)
 • Marc Peeperkorn, "Gewoon Hannie", De Volkskrant, 30 juni 2007
 • E. ter Veld, "Johanna van Leeuwen (1926). Een rebelse meid tussen mannenbroeders", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 270-290

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.