W.L. graaf van Wassenaer Starrenburg

Hollandse edelman uit een oud grafelijke geslacht, die tijdens de Republiek bestuursfuncties in Holland en bij generaliteitsinstellingen vervulde. Was daarnaast gezant in Sardinië en Rusland. Willem I verleende hem in 1815, na de Bataafs-Franse tijd, opnieuw de titel van graaf en benoemde hem een jaar later tot Eerste Kamerlid.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1816-1833: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Lodewijk

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
W.L. graaf Worbert van Wassenaer Starrenburg (voegde de naam van zijn Franse echtgenote, Worbert, toe aan zijn achternaam; na zijn dood mocht zijn zoon die naam blijven voeren)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 september 1744

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 maart 1833

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • orangist
  • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/15)

  • bewindhebber VOC in het Zuiderkwartier, van 1788 tot januari 1795
  • ambteloos, van januari 1795 tot februari 1816
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 februari 1816 tot 25 maart 1833

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 1787 tot 1795
  • lid Ridderschap van Holland, van 17 november 1815 tot 25 maart 1833

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was onder meer gecommitteerde ter Admiraliteit van Amsterdam en baljuw en hoofschout van Brielle

predicaten/adellijke titels
  • rijksgraaf Heilige Roomse Rijk, vanaf 12 december 1792
  • graaf, 17 november 1815

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.