W.C.B. (Carry) Pothuis-Smit

foto W.C.B. (Carry) Pothuis-Smit
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Eerste vrouw in de Eerste Kamer, die door haar optreden en kennis spoedig de argwaan overwon waarmee veel mannelijke collega's haar bij intrede in de Senaat tegemoet traden. Dochter van een welgestelde Amsterdamse middenstander. Werd al jong via het onderwijs door het socialisme gegrepen. Als hoofdredactrice van De proletarische vrouw had zij veel invloed in de SDAP. Schreef honderden pamfletten en brochures en een boek waarin zij het huwelijk verdedigde. Antimilitariste, die anders dan de meerderheid van haar partij na 1936 bleef vasthouden aan de strijd voor nationale ontwapening. Echtgenote van een Amsterdams raadslid en schoonmoeder van PvdA-politicus Gerard Nederhorst.

SDAP
in de periode 1920-1937: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmina Carolina Benjamina (Carry)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • W.C.B. Smit, van 12 februari 1872 tot 29 oktober 1903
 • W.C.B. Pothuis-Smit, vanaf 29 oktober 1903

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 12 februari 1872

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 30 augustus 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1898 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • hoofdredactrice propagandablad "De Proletarische Vrouw", van 1 november 1905 tot 30 juli 1940
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 2 september 1919 tot 17 september 1924
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 1920 tot 8 juni 1937 (1920-1923 voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • medewerkster Zondagsblad van "Het Volk", omstreeks 1903
 • medewerkster tijdschrift "Wij Vrouwen", van 1945 tot 1947

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster onderwijs, defensie en binnenlandse zaken van de SDAP in de Eerste Kamer. Hield zich ook bezig met posterijen.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Pacifiste. Behoorde in 1933 tot de minderheid van het partijbestuur die vasthield aan de zgn. 'dappere ongehoorzaamheid' in geval van mobilisaties die het oorlogsgevaar konden vergroten of scheppen
 • Zette zich in voor het recht op arbeid voor gehuwde vrouwen en verzette zich tegen het ontslag van de gehuwde ambtenares
 • Bleef ook na 1936 vasthouden aan de nationale ontwapening, nadat de SDAP dat standpunt had verlaten

uit de privésfeer
 • Groeide op in een liberaal milieu
 • Geheelonthoudster
 • Haar echtgenoot, S. Pothuis, was secretaris van de Amsterdamse Bestuurdersbond, gemeenteraadslid van Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland

anekdotes en citaten
 • Noemde in 1933 bij de behandeling van een wetsvoorstel over striktere regels voor dansgelegenheid de 'moderne' dans, opgekomen tijdens de Wereldoorlog, één van de treurige verschijnselen van de algemene degeneratie, die het gevolg van de oorlog waren

verkiezingen (3/4)
 • Werd op 2 maart 1920 door de Staten van Noord-Holland tot Eerste Kamerlid gekozen. Kreeg bij de beslissende stemming 34 stemmen, tegen 32 voor P.A. Diepenhorst (a.r.p.). Diepenhorst en haar echtgenoot S.J. Pothuis namen geen deel aan deze stemming.
 • Versloeg in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 39 tegen 31 stemmen H. Verkouteren (chu)
 • Werd in 1923, 1929 en 1935 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.