Drs. L. (Loes) Ypma

foto Drs. L. (Loes) Ypma
Foto: Lex Draijer

Onderwijswoordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie in de periode 2012-2017. Werd al op 20-jarige leeftijd raadslid in Woerden en op haar dertigste wethouder en was enige tijd werkzaam als lerares en organisatie-adviseur/trainer. In 2003-2004 was zij voorzitter van de Jonge Socialisten. Sympathieke, vriendelijke afgevaardigde die in het debat echter scherp kon zijn. Sprak in de Kamer vooral over basisonderwijs, speciaal en passend onderwijs en jeugdzorg. Verder was zij twee jaar voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Van juli 2018 tot september 2019 was zij wethouder Wonen & Floriade van de gemeente Almere.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Loes (Loes)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 20 februari 1980

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 23 maart 2017
  • wethouder (van wonen en floriade) van Almere, van 19 juli 2018 tot 26 september 2019
  • voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, vanaf februari 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • lid hoofdbestuur Wielersportbond NTFU, vanaf juni 2021
  • lid monitoringscommissie code pensioenfondsen bij de Pensioenfederatie, vanaf oktober 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 januari 2015 tot 23 maart 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Diende in 2015 samen met Joël Voordewind (ChristenUnie) een iniatiefwetsvoorstel in om de bekostiging van het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de wet te verankeren. Het wetsvoorstel is in 2017 aanvaard. (34.246)
  • Bracht in 2016 samen met Mohammed Mohandis een initiatief nota uit over gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Stopte in september 2019 als wethouder van Almere, omdat het reizen vanuit Woerden een te zware belasting was en zij om privéredenen niet naar Almere wilde verhuizen

uit de privésfeer
  • Haar moeder is maatschappelijk werkster in een ziekenhuis en was werkzaam bij het COA en actief bij Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Haar vader was beleidsmedewerker bij provincie en gemeente en wethouder van Woerden (1999-2003). Hij is gemeenteraadslid.
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.