Partij voor Mens en Spirit (MENS)

logo Partij voor Mens en Spirit

De Partij voor Mens en Spirit (MenS) werd op 11 maart 2008 opgericht. De partij staat een spirituele politiek voor. De lijsttrekker van MenS is Lea Manders en richt zich vooral op de 'ongebonden spirituele' Nederlanders. Volgens het WRR onderzoek 'Geloven in het publieke domein' uit 2006 is 26% van de Nederlanders ongebonden spiritueel.

MenS staat een politiek vanuit het hart voor. Hieronder verstaat de partij dat bij beleidskeuzes voorop moet staan dat mensen met elkaar leven en niet slechts voor zichzelf. De politiek zou moeten toewerken naar vertrouwen tussen mensen en landen en tussen overheid en burgers. Daarom zouden waar mogelijk controle en vrijheidsbeperkende maatregelen vermeden moeten worden.

Zowel bij de verkiezingen van 2010 als die van 2012 was partijvoorzitter Lea Manders lijsttrekker. De partij haalde bij beide verkiezingen geen zetel. Na 2012 deed de partij alleen in enkele steden op lokaal niveau nog mee.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.