R.M. (Renske) Leijten BA

foto R.M. (Renske) Leijten BAvergrootglas

Renske Leijten (1979) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP . Mevrouw Leijten was voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Zij was woordvoerder gezondheidszorg, welzijn en sport van de SP-fractie. Nu is mevrouw Leijten woordvoerder Europa/EU, financiën en de toekomst van de euro.

SP
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Renske Maria (Renske)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 17 maart 1979

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf april 2002

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker secretariaat (fractieondersteuning), SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2005 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 6 februari 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 29 mei 2014

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 6 februari tot 14 mei 2014 tijdelijk vervangen door Tjitske Siderius en daarna tot 29 mei 2014 door Henri Swinkels

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 2006-2008 bezig met de beleidsterreinen sport, jongeren en studenten
 • Op haar voorstel werden (dertigleden)debatten gehouden over onder meer de thuiszorg, de eigen bijdragen in de AWBZ, het mijden van zorg door patiënten, de jeugd- en gehandicaptenzorg en het toezicht op misstanden door de Inspectie Gezondheidszorg
 • Interpelleerde op 15 mei 2008 staatssecretaris Bussemaker over Amsterdam Thuiszorg (31.463 )
 • Interpelleerde op 13 oktober 2009 staatssecretaris Bussemaker over de hypothecaire lening voor een zorgbestuurder (32.171 )
 • Nam in 2010 de verdediging van Agnes Kant over van initiatiefwetsvoorstellen over vaststelling van basistarieven voor huishoudelijke verzorging in de Wet maatschappelijke ondersteuning, over het beëindigen van de verplichtingen tot het aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en over de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen. De voorstellen over basistariven voor huishoudelijke verzorging en tegen verplichte aanbesteding van thuiszorg werden in 2012 aangenomen. (31.347 , 31.353 , 31.375 )
 • Interpelleerde op 28 april 2011 minister-president Rutte, minister Donner en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over het te sluiten bestuursakkoord met de VNG (32.756 )
 • Een door haar en Esther Ouwehand (PvdD) op 28 maart 2012 ingediende motie waarin het vertrouwen in minister Schippers werd opgezegd, vanwege onvolledige informatie over de kosten van organisatie van de Olympische Spelen in 2028, werd verworpen
 • Interpelleerde op 11 oktober 2012 staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over het oordeel dat de NMa de boetes aan thuiszorgorganisaties moet herzien (33.434 )
 • Interpelleerde op 16 januari 2013 staatssecretaris Van Rijn over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging (33.516 )
 • Interpelleerde op 5 september 2013 minister Schippers over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (33.720 )
 • Prestenteerde in 2014 een sociaal alternatief voor de AWBZ en een plan voor een publieke zorgverzekering
 • De Tweede Kamer verwierp op 26 maart 2015 een door haar ingediende motie waarin het vertrouwen in staatssecretaris Van Rijn werd opgezegd vanwege de voortdurende problemen bij de betalingen uit het pgb-trekkingsrecht. Vóór de moties stemden SP, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren.
 • Bracht in 2015 de initiatiefnota 'Wmo 2015 in betere banen' uit (34.192 )
 • Op 4 juni 2015 verwierp de Tweede Kamer een door haar ingediende motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Van Rijn vanwege de ontijdige en onjuiste informatie aan de Tweede Kamer over de uitvoeringsproblemen bij het trekkingsrecht pgb. De motie kreeg steun van SP, PVV, CDA, GroenLinks, GBK, 50PLUS en Partij voor de Dieren.
 • Diende in 2016 samen met Hanke Bruins Slot (CDA) en Lea Bouwmeester (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.522 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Beviel in oktober 2015 van haar tweede zoon, maar nam geen zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Groeide van 5 tot 10 jaar op in een gezinshuis, als eigen kind
 • Haar vader was jeugdreclasseringsbeamte; haar moeder is raadsmedewerker bij de Raad voor de Kinderbescherming

woonplaats
Haarlem

e-mailadres
r.leijten@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Deborah Jongejan en Bart van Zoelen, "'Ik deins niet terug voor het ministerschap', AD, 2 juni 2012
 • Thijs Niemantsverdriet, "'Boos? Zeker: Maar zonder dat ik mijn zelfbeheersing verlies'", NRC Weekend, 21 en 22 juli 2012
 • Pieter Wiebeling, "Rode romantica", Volkskrant Magazine, 23 maart 2013
 • Romana Abels, "'Ik ben emotioneel. Wat is daar mis mee?'", Trouw, 24 juli 2015

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.