Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

foto Ir. M.H.P. (Martijn) van Damvergrootglas

Martijn van Dam (1978) was van 3 november 2015 tot 1 september 2017 staatssecretaris van Economische Zaken (met name belast met landbouw) in het kabinet-Rutte II . Van 30 januari 2003 tot 3 november 2015 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Sinds 2017 is de heer Van Dam lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPo). Hij was eerder gemeenteraadslid in Eindhoven en e-business application Consultant bij Philips Lighting. De heer Van Dam was als onder meer woordvoerder asiel- en immigratiebeleid, mediabeleid en buitenlands zaken. Sinds november 2012 was hij vicefractievoorzitter.

PvdA
in de periode 2003-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Martinus Hendricus Petrus (Martijn)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoetermeer, 1 februari 1978

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid gemeenteraad van Eindhoven, van april 1998 tot januari 2003
 • student-medewerker Cebra B.V. (onderzoek en ontwikkeling 3D-Internetwinkel voor studenten en medewerkers van de TU Eindhoven), van 2000 tot 2001
 • e-business application consultant, Philips Lighting, van december 2002 tot januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 3 november 2015
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met landbouw, voedselkwaliteit en natuur), van 3 november 2015 tot 1 september 2017
 • lid Raad van Bestuur NPO (Nederlandse Publieke Omroep), vanaf 1 september 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met: 1. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs; 2. dierenwelzijn; 3. natuur en biodiversiteit; 4. structuurfondsen en cohesiebeleid; 5. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht; en 6. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. Mocht in internationale contacten de titel Minister voor Landbouw voeren.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2004-2013 mediawoordvoerder van zijn fractie. Hield hij zich toen verder bezig met studentenzaken, technologiebeleid en kenniseconomie. In de periode 2010-2012 was hij buitenland-woordvoerder en daarna woordvoerder asiel en immigratie, integratie en inburgering.
 • Schreef samen in 2005 in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van zijn partij, een toekomstplan voor de publieke omroep, als alternatief voor de kabinetsplannen.
 • Diende in 2006 samen met zijn fractiegenoot Ferd Crone een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van ongewenste stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Het voorstel werd in 2010 wet. (30.520 )
 • Bracht in 2006 samen met zijn fractiegenote Anja Timmer een rapport uit over de geringe effecten van ICT-projecten in de zorg
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over betere bescherming van abonnees tegen ongevraagde communicatie (ongewenst bellen) (30.845 )
 • Diende in 2011 een initiatiefwetsvoorstel in om een wettechnisch gebrek op te heffen in de wet over stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen etc. (32.884 )

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2005 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een motie-Kant stemde over invoering van een actief donor registratiesysteem

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bereikte in november 2016 een akkoord met onder meer landbouworganisaties, veevoerindustrie en de Rabobank over het terugdringen van de uitstoot van fosfaat, om daarmee te kunnen voldoen aan Europese regels. Na het afschaffen van de melkquota groeide de veestapel sterk. Het fosforgehalte in veevoer wordt verlaagd, er komt een verkoopregeling voor melkkoeien en een strafkorting voor te veel aangeleverde melk

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2015 de Wet natuurbescherming in het Staatsblad (Stb. 34). Deze voegt de Natuurbeschermingswet 1988, Flora- en Faunawet en Boswet samen in één nieuwe wet. De wet regelt de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten en bevat onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden. Uitgangspunt is de Europese regelgeving, die een hoger beschermingsniveau kent dan de bestaande nationale wetgeving. Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bescherming komen zoveel mogelijk bij provincies. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Bleker en in 2015 na diverse wijzigingen in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Dijksma. (33.348 )
 • Bracht in 2017 de Wet grondgebonden groei melkveehouderij (Stb. 228) en de wet Invoering stelsel van fosfaatrechten (Stb. 229) tot stand. Er worden grenzen gesteld aan de relatieve groei van het fosfaatoverschot op melkveebedrijven ten opzichte van 2014. Op 1 januari 2018 wordt een fosfaatrechtenstelsel ingevoerd, waarna het verboden is met melkvee fosfaat te produceren zonder over voldoende fosfaatrechten te beschikken. Dit invoering van dit stelsel wordt afzonderlijk wettelijk geregeld. (34.295 , 34.532 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was als leerling van het Bisschop Bekkerscollege hoofdredacteur van de schoolkrant, lid en voorzitter van de leerlingenraad en vice-voorzitter medezeggenschapsraad
 • Was in 1994/1995 lid en voorzitter van het Europees Jeugdparlement in Noord-Brabant en Nederland
 • Student-assistent Bureau Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven, van 1997 tot 1998
 • Student-assistent vakgroep Informatie en Technologie, faculteit Technologie Management, Technische Universiteit Eindhoven, van 1998 tot 1999

woonplaats
Zoetermeer

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.