Drs. A. (Alexander) Pechtold

foto Drs. A. (Alexander) Pechtoldvergrootglas

Alexander Pechtold (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 . Hij is fractievoorzitter en politiek leider van D66. De heer Pechtold was van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij was in de periode 2003-2005 burgemeester van Wageningen. Hij is opgeleid als kunsthistoricus en werkte onder andere bij een veilinghuis. Van 1997 tot 2002 was hij wethouder in Leiden. De heer Pechtold was vanaf eind 2002 tot 2005 voorzitter van D66. Hij was enige jaren woordvoerder Europese zaken en onderwerpen rond het koninklijk huis. Verder is hij voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties .

D66
in de periode 2005-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, partijvoorzitter

Voornaam (roepnaam)

Alexander (Alexander)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 16 december 1965

levensbeschouwing
geen godsdienst

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 1989

Hoofdfuncties/beroepen

 • veilingmeester en adjunct-directeur "Van Stockum's Veilingen" te 's-Gravenhage, van 1 september 1992 tot 22 april 1997
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 12 april 1994 tot oktober 2002
 • wethouder (in 1997-2002 van sport, cultuur, recreatie en monumenten, milieu; in 1998-2002 van grotestedenbeleid; in 2002-2003 van onderwijs en verkeer en vervoer) van Leiden, van 22 april 1997 tot 1 oktober 2003
 • burgemeester van Wageningen, van 1 oktober 2003 tot 31 maart 2005
 • minister zonder portefeuille, minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met staatkundige vernieuwing (kiesstelsel, referendum, dualisering, gekozen burgemeester, Grondwet), Koninkrijksrelaties, grotstedenbeleid, en kwaliteit van de Rijksdienst

Activiteiten

als parlementariër
 • Was enige tijd woordvoerder Koninkrijksrelaties en zaken betreffende het koninklijk huis
 • Nam in 2006-2010 mede de verdediging over van een in 2005 door zijn partijgenote Ursie Lambrechts samen met Mariëtte Hamer (PvdA), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Fenna Vergeer-Mudde (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs.
 • Nam in 2007 mede de verdediging over van een in 2006 door zijn partijgenote Ursie Lambrechts samen met Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken. De verdediging werd in 2013 overgenomen door Gerard Schouw. (30.830 )
 • Diende in 2010 samen met Angelien Eijsink (PvdA), Remi Poppe (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de bijzondere zorgplicht voor veteranen. In 2011 nam zijn fractiegenote Wassila Hachchi de verdediging van hem over. (32.414 )
 • Diende in 2014 samen met zijn collega-fractievoorzitters Wilders (PVV), Roemer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Van Ojik (GL), Thieme (PvdD), Bontes en Klein een motie van wantrouwen in tegen minister Plasterk vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over de inlichtingendiensten. De motie werd verworpen, waarbij de ondertekenende fracties vóór stemden.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in juli 2005 een brief uit over bestuurlijke vernieuwing, waarin een agenda voor democratische vernieuwingen werd gepresenteerd. Er komt een burgerforum kiesstelsel en een Nationale Conventie over de plaats van de Grondwet in het staatsbestel. Aangekondigd wordt dat de kiesdrempel verlaagd zal worden naar 12,5 procent van de kiesdeler. In 2010 moet de burgemeester gekozen worden. (30.184 )
 • Stelde in 2005 een Nationale Conventie samen onder voorzitterschap van staatsraad R.J. Hoekstra die moet nadenken over veranderingen in het staatsbestel
 • Sloot in 2006 een contract met SDU over de levering van nieuwe fraudebestendig identiteitsdocumenten, waarop op een chip persoonsgegevens en een digitale pasfoto kunnen worden opgeslagen
 • Verdedigde in 2006 in de Tweede Kamer met succes een voorstel in eerste lezing tot herziening van de Grondwet, waardoor het voorziterschap van gemeenteraden en provinciale staten wordt gedeconstitutionaliseerd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2005 de wetten dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden in het Staatsblad (Stbb. 530 en 532). Bevoegdheden op grond van medebewindswetgeving worden veelal overgeheveld van college van B&W naar de raad en van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten. De wetsvoorstellen waren in 2003 ingediend door minister De Graaf. (28.995 , 29.316 )
 • Bracht in 2005 samen met minister Dekker de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ('Rotterdamwet') (Stb. 726) tot stand. De wet bundelt enkele voorgestelde maatregelen waarmee de grote steden en met name de gemeente Rotterdam aan de slag kunnen gaan om de grootstedelijke problemen op te lossen. Het geeft grote steden meer mogelijkheden om het economische klimaat te versterken, de huisvesting van bepaalde inkomensgroepen te reguleren en overlastgevende panden te sluiten. (30.091 )
 • Bracht in 2006 samen met minister Van der Hoeven een wijziging van de Grondwettelijke onderwijsbepaling in het Staatsblad (Stb. 170). Binnen het bestaande bestel krijgen openbare scholen de mogelijkheid samen te werken met bijzondere scholen in één school. In zo'n samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs gegeven. (28.726 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd geboren in Delft, maar zijn ouders woonden op dat moment al in Emmen en hadden in Delft nog hun huisarts.
 • Zijn vader was lid van de hoofddirectie van Dura-bouw

woonplaats
Wageningen

e-mailadres
a.pechtold@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Henk, Ingrid en Alexander" (2012)
 • "Optimist in de politiek" (2016)

literatuur/documentatie
 • Guus Valk en Jos Verlaan, 'Het merk Alexander Pechtold. Jonge D66-minister probeert zich te onttrekken aan Haagse mores' in: NRC Handelsblad, 24-10-2005
 • "Alexander Pechtold langs de feministische meetlat" in: Opzij, februari 2006
 • Interview door Ana Karadarevic en Peter Wierenga, "Minister Pechtold, klaar voor de strijd" in: Staatscourant, 2 maart 2006
 • "Ik wil het anders doen", De Volkskrant, 30 september 2006 (serie 'De Lijsttrekkers')

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.