Profiel nieuwe Tweede Kamer 2012

Het gemiddelde Tweede Kamerlid na de verkiezingen van september 2012 is man, hoog opgeleid, tussen de 41 en 50 jaar en afkomstig uit de Randstad, was werkzaam bij de overheid of een politiek-maatschappelijke organisatie en heeft relatief weinig 'Haagse' ervaring. Opvallend jonge of oude(re) leden ontbreken nagenoeg.

Het aantal vrouwen ligt iets lager dan in de vorige periode. Er zijn 58 vrouwelijke Kamerleden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhoudingen in deze Kamer.

2.

Regionale spreiding

Van de gekozen leden zijn er 69 in de Randstad geboren en 100 woonachtig. Opvallend is het relatief hoge aantal Limburgse Kamerleden: 14 zijn daar geboren en 9 wonen er. Zeeland is het minst vertegenwoordigd. Slechts twee leden wonen in Zeeland. Ook uit Noord-Brabant komen relatief weinig leden: acht.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding onder de leden van deze Kamer.

3.

Afkomst

Onder de 150 Kamerleden zijn 10 van niet-Nederlandse afkomst. Onder hen zijn 5 van Marokkaanse afkomst, 3 van Turkse afkomst, 1 met een Iraanse achtergrond en 1 met een Surinaamse achtergrond.

De fracties van VVD en D66 tellen 1 allochtoon, de SP 2 de fractie van PvdA 6.

5.

Leeftijdsverdeling

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leeftijdsverdeling in deze Kamer.

6.

Bestuurlijke ervaring

De huidige Tweede Kamer telt vier (oud-)ministers en vijf (oud-)staatssecretarissen. In de VVD-fracties zitten de ministers Rutte en Schippers en de staatssecretarissen Teeven, Weekers en Zijlstra. De PvdA-fractie heeft één oud minister (Ronald Plasterk) en twee oud-staatssecretarissen (Klijnsma en Timmermans). Ook fractievoorzitters van D66 Alexander Pechtold is oud-minister.

Drie leden hebben voorheen in de Eerste Kamer gezeten: De Wit en Van Raak (SP) en Schouw (D66). Bontes (PVV) en Hennis-Plasschaert (VVD) zaten in het Europees Parlement.

Bestuurservaring als burgemeester van een grote gemeente had Alexander Pechtold (van Wageningen) en bij kleinere gemeenten Magda Berndsen-Jansen en Pieter Litjens. Eén lid was eerder gedeputeerde: de VVD'ers Cora van Nieuwenhuizen die gedeputeerde in Noord-Brabant was. De PvdA'er Marcouch was voorzitter van een Amsterdamse deelgemeente.

Wethouder in grote steden waren de PvdA'ers Jetta Klijnsma en Pierre Heijnen (beiden in Den Haag) en de VVD'er Mark Harbers (Rotterdam). Onder de nieuwe leden zijn de voormalige wethouders Mona Keijzer (CDA), Barbara Visser en Michiel van Veen (VVD), Otwin van Dijk, Albert de Vries en Loes Ypma (PvdA).

7.

Beroepservaring

Het al langere tijd aanwezige patroon dat veel Kamerleden afkomstig zijn uit de overheidssector, de politiek-ambtelijke wereld of maatschappelijke organisatie is niet gewijzigd. Dat geldt momenteel voor ruim een derde van alle leden. Onder de nieuwe leden is een rechter (Peter Oskam, CDA) en zijn drie diplomaten: Michiel Servaas en Desirée Bonis (PvdA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). Ook Bram van Ojik, die terugkeert namens GroenLinks, was diplomaat.

Het aantal Tweede Kamerleden met een vakbondsverleden blijft relatief laag. Nieuwkomer is naast Paul Ulenbelt (FNV) en Linda Voortman (FNV Bondgenoten) wel John Kerstens (PvdA), die bestuurder was van FNV Bouw. De CDA'er Michel Rog was voorzitter van CNV Onderwijs.

8.

Opleiding

Het opleidingsniveau van Tweede Kamerleden blijft onveranderd hoog. Ruim twee derde (114 leden) heeft een academische opleiding gevolgd en 28 leden volgden een opleiding in het HBO (of daarmee vergelijkbare opleiding). Slechts drie leden hebben voortgezet onderwijs als hoogste onderwijsniveau.

Van de academisch opgeleide leden blijven juristen in de meerderheid (24 leden). Ook politicologen (17), bestuurskundigen (18), economen (16) en historici (12) zijn goed vertegenwoordigd. In de Kamer zitten voorts vier ingenieurs en twee theologen, en verder onder meer een bioloog, een psycholoog, een filosoof en een medicus.

Leiden 'levert' de meeste Tweede Kamerleden (18), gevolgd door Rotterdam (18), Groningen (17), de UvA (15), de Vrije Universiteit (14) en Utrecht (9). Technische Universiteiten scoren veel lager.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.