E.G.M. (Emile) Roemer

foto E.G.M. (Emile) Roemer

Emile Roemer (1962) was van 5 maart 2010 tot 13 december 2017 fractievoorzitter en politiek leider van de SP. Hij was lijsttrekker van de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010, 2012 en 2017. De heer Roemer was van 30 november 2006 tot 18 januari 2018 Tweede Kamerlid. Hij was onderwijzer en wethouder van Boxmeer en voorzitter van de SP in Noord-Brabant. Voor hij fractievoorzitter werd, was hij woordvoerder verkeer en waterstaat. Sinds 16 maart 2018 is hij waarnemend burgemeester van Heerlen.

SP
in de periode 2006-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Emile Gerardus Maria (Emile)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boxmeer, 24 augustus 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1 januari 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • wethouder (van onder meer financiën, grondbedrijf, onderwijs en jeugd, sociale zaken en arbeidsmarkt, Wet maatschappelijke ondersteuning, en voorlichting) van Boxmeer, van 16 april 2002 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 18 januari 2018
 • fractievoorzitter SP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 maart 2010 tot 13 december 2017
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, vanaf 16 maart 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Brabantse Bond voor Muziekverenigingen, van 1 september 2005 tot 22 november 2006

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
 • ambassadeur samenloop tegen kanker in Gennep, vanaf januari 2013
 • lid Raad van Advies Stichting Martin Luther King-lezing, vanaf 13 mei 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Op zijn voorstel werden in 2007 en 2008 spoeddebatten gehouden over verkoop van aandelen van vervoersbedrijf Connexxion en over een conflict in het streekvervoer
 • Interpelleerde op 12 maart 2009 minister Eurlings over de problemen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) (31.888)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • In 2010 nam de Tweede Kamer een door hem ingediende motie aan over een afdwingbare norm van 10 procent bij de inhuur van externen door ministeries
 • Zette zich in voor snelle strafvervolging van de in Duitsland wonende Nederlandse SS'er Klaas Carel Faber
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

uit de privésfeer
Zijn vader was kantoormedewerker (boekhouder)/afdelingshoofd. HIj was tijdens de Bezetting actief in het verzet.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.