Dr. A.C. (Agnes) Kant

foto Dr. A.C. (Agnes) Kantvergrootglas

Bevlogen Tweede Kamerlid en enige tijd partijleidster van de SP. In Nijmegen gepromoveerd in de medische wetenschappen en aanvankelijk wetenschapper. Kwam in 1994 in de gemeenteraad van Doesburg en werd beleidsmedewerker van de Kamerfractie. Vanaf 1998 Tweede Kamerlid, die zich vooral bezighield met de zorgsector. Kwam krachtig op voor de belangen van zorgconsumenten. Fel, vasthoudend debatester, die daardoor soms wel iets drammerigs had. Was in 2008 de logische opvolgster van Jan Marijnissen, maar kon diens populariteit niet benaderen en trad na de teleurstellende raadsverkiezingen van 2010 terug. Is sinds 2013 directeur van Lareb, een onderzoeksinstituut voor bijwerking van medicijnen.


SP
in de periode 1998-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Agnes Catharina (Agnes)

personalia

geboorteplaats en -datum
Hessisch-Oldendorf (Dld.), 20 januari 1967

levensbeschouwing
geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf januari 1989

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker epidemiologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1989 tot 1 augustus 1994
 • lid gemeenteraad van Doesburg, van 12 april 1994 tot 26 maart 1998
 • beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 juni 1994 tot 19 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 17 juni 2010
 • fractievoorzitter SP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 juni 2008 tot 4 maart 2010
 • onderzoekleider Nederlandse Bijwerkingen Centrum "Lareb" te 's-Hertogenbosch, van 1 januari 2011 tot 1 april 2013 (onderzoek naar veiligheid van vaccins en mogelijke schadelijke effecten van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en op borstvoeding)
 • directeur Nederlandse Bijwerkingen Centrum "Lareb" te 's-Hertogenbosch, vanaf 1 april 2013

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 14 juni 2000 staatssecretaris Vliegenthart over private verpleeghuiszorg
 • Interpelleerde op 1 februari 2001 minister Borst over de wachttijden voor openhartoperaties (27.600)
 • Interpelleerde op 16 mei 2001 minister Borst over acties in de zorg (27.738)
 • Interpelleerde op 12 juni 2002 minister Borst over de problematiek van de wachtlijsten (28.421)
 • Interpelleerde op 25 september 2002 minister Bomhoff over agressieve marketing door de farmaceutische industrie (28.617)
 • Interpelleerde op 22 mei 2003 minister De Geus (minister van VWS) over de tussentijdse verhoging van ziekenfondspremies (28.914)
 • Diende in 2003 een initiatiefwetsvoorstel in om aanleg en behoud van buitenspeelruimte voor kinderen te bevorderen. In 2007 werd hij fractiegenote Langkamp medeverdedigster van het voorstel. (28.996)
 • Interpelleerde op 24 maart 2005 staatssecretaris Ross-van Dorp over de problemen in de verpleeghuiszorg
 • Bracht in 2006 een initiatiefnota uit over de macht van de farmaceutische industrie bij de geneesmiddelenverstrekking (30.482)
 • Interpelleerde op 5 oktober 2006 staatssecretaris Ross-van Dorp over knelpunten in de thuiszorg
 • Interpelleerde op 29 november 2007 staatssecretaris Bussemaker over de berekening van de eigen bijdrage AWBZ (31.294)
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over vaststelling van basistarieven voor huishoudelijke verzorging in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit voorstel werd, na verdediging door Renske Leijten, in 2012 wet. (31.347)
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over het beëindigen van de verplichtingen tot het aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning. (31.353)
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen (31.375)
 • Interpelleerde op 4 december 2008 staatssecretaris Aboutaleb over diens uitspraken over versobering van de Algemene Nabestaandenwet (31.802)
 • Interpelleerde op 17 februari 2009 minister-president Balkenende over uitlatingen van een voormalig topambtenaar over Nederlandse steun aan de oorlog in Irak

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar ouders waren beiden directeur in het middelbaar onderwijs; zij gaven les op een school nabij Hannover voor Nederlandse kinderen van NAVO-militairen in Duitsland. Oorspronkelijk kwamen zij uit Noordoost Groningen.

woonplaats
Doesburg

publicaties/bronnen

publicaties
"General practice-based call system for cervical cancer screening, attendance rate, participation of women with higher risk and qualityassurance" (dissertatie, 1997) (samen met B.Th.H.M. Palm)

literatuur/documentatie
 • Margriet Oostveen, "'Ik stoor me aan carrièrevrouwen', Het engagement van het SP-Kamerlid Agnes Kant", Zaterdag Bijvoegsel, NRC Handelsblad, 15 december 2002
 • A. van den Berg, "Kleine stapjes voorwaarts", Haagsche Courant, 19 maart 2005
 • Hester Jansen, "'Jan Marijnissen is onbeperkt houdbaar'. De politieke visie en persoonlijke ambities van SP-fractiesecretaris Agnes Kant" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 6 april 2006
 • B. Baroncini, "Vergroot de menselijke factor", in: Bijzijn, vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden, nr. 1, 2006
 • "En zeg niet dat het niet kan", in: Handicap Times, jrg. 13 (2006), nr.17
 • Eva Schuurmans, "Ik ben niet saai", JIM, mei 2006
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.