Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer

foto Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer
© Jerry Lampen

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III. Van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 was zij Tweede Kamerlid voor D66. In de Tweede Kamer hield zij zich vooral bezig met klimaat, energie, circulaire economie en het gaswinningsdossier. Mevrouw Van Veldhoven was secretaris van de D66-fractie en lid van het Presidium. Eerder was mevrouw Van Veldhoven onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie en clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Stientje (Stientje)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 22 juni 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 2007

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven, directoraat-generaal Onderzoek, Europese Commissie te Brussel, van 2007 tot 2009
 • clusterleider Programma Zuidvleugel Randstad, directie Ruimtelijk Economisch Beleid, ministerie van Economische Zaken, van 2009 tot 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid), vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met 1. milieu (o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen); 2. bodem; 3. openbaar vervoer en spoor; 4. fietsbeleid; 5. KNMI; 6. Autoriteit Nucleaire veiligheid en 7. Planbureau Leefomgeving

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/13)
 • lid Programmaraad Rathenau Instituut, van 23 september 2015 tot oktober 2017
 • lid bestuur Maas theater en dans/Maaspodium te Rotterdam, van 1 januari 2016 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • rapporteur Energie Unie, namens de vaste commissie voor Economische Zaken, vanaf 30 maart 2015
 • voorzitter werkgroep onderzoek reorganisatie van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer, 2016

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadeur Bureau Internationale Ambtenaren (Werken bij de EU)
 • lid Comite van Aanbeveling Groene Generatie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Bracht in 2017 (samen met de PvdA) de notitie 'Elektrisch rijden' uit
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bereikte in 2018 een akkoord met verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere partijen over het in 2021 met 70 tot 90 procent terugdringen van plastic flesjes in het zwerfafval en 90 procent hergebruik van kleine flessen. Als die doelen niet worden gehaald, wordt per 1 januari 2021 statiegeld op plactic flesjes ingevoerd. Er wordt begonnen met voorbereiding van wetgeving om dat te regelen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Door NOS-Radio uitgeroepen tot politiek talent van het jaar 2012/2013
 • Ging in 2015 als enige Kamerlid mee op Poolexpeditie naar Spitsbergen om onderzoek te doen naar de gevolgen van klimaatverandering
 • Leidde als waarnemend voorzitter op 13 januari 2016 de vergadering waarin de Kamervoorzitter werd gekozen

verkiezingen
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.