Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers

foto Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekersvergrootglas

Frans Weekers (1967) was van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Hij was van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Weekers was advocaat en procureur en in 1994-2003 en 2008-2010 gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Weert. Hij was onder meer financieel woordvoerder van de VVD-fractie. In 2015 was hij waarnemend burgemeester van Heerlen en daarna een half jaar van Beek. Sinds 2016 is hij bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen.

VVD
in de periode 1998-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Frans Hubertus Henricus (Frans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Weert, 17 oktober 1967

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1986

hoofdfuncties en beroepen

 • juridisch medewerker Assurantiebedrijf "Van Rey" te Roermond, van 1 april 1993 tot 1 augustus 1994
 • medewerker VVD-Tweede Kamerlid Jos van Rey, van 1 april 1993 tot 1 augustus 1994
 • lid gemeenteraad van Weert, van 1 april 1994 tot juni 2003
 • advocaat en procureur te Weert, van 1 augustus 1994 tot 1 juni 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • advocaat en procureur te Weert, vanaf juni 2003 (eenmanszaak gelieerd aan Hoebrechts Advocaten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010
 • lid gemeenteraad van Weert, van 16 juni 2008 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale aangelegenheden, financiën decentrale overheden en kansspelen), van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, van 1 april 2015 tot 1 september 2015
 • waarnemend burgemeester van Beek, van 7 september 2015 tot 16 februari 2016
 • bewindvoerder EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) te Londen, vanaf 1 mei 2016

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatsecretaris in het bijzonder belast met: a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB); e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Sinds minister Dijsselbloem in januari 2013 voorzitter van de eurogroep werd, was hij daarin de Nederlandse vertegenwoordiger

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2006 samen met Sybrand van Haersma Buma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit voorstel werd in 2010 ingetrokken. (30.841)
 • Was in 2006 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over het rapport inzake de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost
 • Diende in 2008 samen met zijn fractiegenoot Fred Teeven een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer (31.407)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Moest in december 2010 onder druk van de oppositiefracties in de Eerste Kamer toezeggen dat een verhoging van het btw-tarief voor de podiumkunsten pas op 1 juli 2011 in plaats van op 1 januari 2011 zou ingaan. (32.504)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 de Geefwet (Stb. 641) tot stand, die het doen van schenkingen (giften) aan goede doelen (m.n. culturele instellingen) fiscaal stimuleert. Verder wordt het verrichten van vrijwilligerswerk bevorderd. (33.006)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok de Wet verhuurderheffing tot stand. De wet introduceert een nieuwe heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. Dit moet 'scheefwonen' (het wonen van mensen met een hoog inkomen in de sociale huursector) tegengaan. (33.407)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting tot stand over de fiscale behandeling van de eigen woning. Hiermee wordt onder meer een aanzet gegeven tot beperking van het aantal aflossingsvrije hypotheken. (33.405)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was boekhouder en gemeenteraadslid, zijn moeder onderwijzeres (adjunct-directeur basisschool)

woonplaats
Weert

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.