J.F.B. (Jos) van Rey

foto J.F.B. (Jos) van Rey
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Roermondse liberale politicus, afkomstig uit het verzekeringswezen en later vastgoedondernemer. Spraakmakende slagerszoon met grote geldingsdrang. Keerde zich in Limburg tegen de overheersing in het bestuur door de KVP. Hield zich als Tweede Kamerlid vanaf 1982 vooral bezig met volkshuisvesting en het midden- en kleinbedrijf en was ondervoorzitter van de enquêtecommissie bouwsubsidies. Gaf in 1989 een nogal openhartig interview, wat hem tijdelijk zijn Kamerzetel kostte, maar keerde in 1991 terug. Werd in 1989 opnieuw wethouder van Roermond, waarmee hij zich een machtspositie verwierf in die gemeente. Zijn nauwe banden met de vastgoedwereld brachten hem later in opspraak en in 2012 moest hij zijn Eerste Kamerlidmaatschap neerleggen. Nadat de VVD hem royeerde, ging hij met een lokale partij verder. De rechter verhinderde in 2018 zijn terugkeer als wethouder, maar in 2022 werd hij dat wel.

VVD
in de periode 1982-2012: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jozef Franciscus Bernard (Jos)

geboorteplaats en -datum
Roermond, 15 april 1945

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1965 tot 2 april 2015 (geroyeerd)
 • Liberale Partij, vanaf 16 september 2013 (plaatselijke partij in Roermond)
 • LVR (Liberale Volkspartij Roermond), vanaf september 2013 (lokale afsplitsing VVD)
 • VPL (Volkspartij Limburg), 2015 (provinciale partij)
 • 50PLUS, vanaf oktober 2018

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 14 september 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 januari 1991 tot 19 mei 1998
 • wethouder (van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en economische ontwikkelingen, monumenten, toerisme en regionale samenwerking) van Roermond, van april 1998 tot 23 oktober 2012 (locoburgemeester)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 23 oktober 2012
 • lid gemeenteraad van Roermond, van 27 maart 2014 tot 13 juli 2022
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 26 maart 2015 tot 28 maart 2019
 • wethouder (voor wonen, klimaat en duurzaamheid) van Roermond, 13 juli 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Brainport 2020OML/Hoge Dunk
 • lid Programmalijn Maasplassen

vorige (2/35)
 • lid bestuur Stichting Roermond Demarreert
 • voorzitter Raad van Commisssarissen OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg) B.V.

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter werkgroep technolease (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1997 tot april 1997
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 juni 1997 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting, midden- en kleinbedrijf, financiën van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met specifiek Limburgse aangelegenheden.
 • Interpelleerde op 5 februari 1986 staatssecretaris Van Zeil over het niet-uitvoeren van een motie inzake de afdracht van garantieprovisie aan de staat
 • Speelde in 1997 een belangrijker rol bij het op gang brengen van een onderzoek naar de zgn. technoleaseconstructie, met name waar het de informatievoorziening aan de Tweede Kamer betrof.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/10)
 • Werd sinds oktober 2012 verdacht van ambtelijke corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. De Rijksrecherche deed op 19 oktober invallen in zijn woning in Herten, zijn werkkamer in het stadhuis en in de woningen van zijn zoon en een dochter. Legde op 22 oktober 2012 daarom zijn wethouderschap en lidmaatschap van de Eerste Kamer neer.
 • Werd in 2015 met voorkeurstemmen gekozen in Provinciale Staten van Limburg
 • In juli 2016 veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem tot een taakstraf van 240 uur wegens schending van de geheimhoudingsplicht en omkoping. In december 2017 werd hij in hoger beroep door het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf en een verbod van twee jaar op het vervullen van een openbaar bestuurlijk ambt. Het gerechtshof achtte bewezen dat de Limburger zich schuldig had gemaakt aan corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. De Hoge Raad bevestigde in juli 2019 dit vonnis. Schikte in november 2019 met het Openbaar Ministerie voor 120.000 euro, daar waar 300.000 euro was gevorderd.

uit de privésfeer
 • Eigenaar 100% certificaten van aandelen in Jos van Rey Vastgoed B.V.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid gemeenteraad van Roermond, maart 1986 (gekozen met voorkeurstemmen, maar bedankt)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "De onderkoning van Roermond"
 • "De zonnekoning van Palermo aan de Maas"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/10)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • Laura Starink, "Machers aan de Maas", NRC Weekend, 12 en 13 maart 2011
 • Joep Dohmen, "De peetvader van Roermond", NRC Weekend, 15 en 16 december 2012
 • Hans Goosen en Theo Sniekers, "El Rey. Van jager tot prooi" (2014)
 • Romana Abels, '"U weet hoe dat gaat hè, met succes. Dan gaat je hoofd eraf.', Trouw, 30 augustus 2017
 • A. Vermeulen, "Vrienden" (biografie, 2018)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.