Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing

foto Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing

Uit de journalistiek afkomstige PvdA-politica, die zich als Tweede Kamerlid met veel energie en passie sterk maakte voor het middelbaar beroepsonderwijs. Bracht onder meer een initiatiefnota uit over de borging van stagebegeleiding en stagegarantie in het mbo. Voor zij Kamerlid werd programmamaker bij de NOS en presentatrice en programmamaakster bij Multiculturele Televisie Nederland en de Hindoestaanse Omroep. Daarvoor medeoprichter en directeur communicatie van een informatiecentrum voor jongeren in Amsterdam. Was in 2012-2015 voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Na haar Kamerlidmaatschap programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College in Rotterdam en sinds mei 2018 voorzitter van het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

PvdA
in de periode 2010-2016: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Tanja Malti (Tanja)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 26 april 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1993

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 7 september 2016
 • programmamanager strategie en externe betrekkingen, Albeda College te Rotterdam, van 1 september 2016 tot juni 2018
 • voorzitter bestuur stadsdeel-Amsterdam-Zuidoost, vanaf 31 mei 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • Voorzitter van de Nuffic Adviesraad
 • Lid adviesraad Vrije Universiteit

vorige (2/9)
 • lid jury Kennisplatform Integratie & Samenleving, vanaf 1 maart 2016
 • lid denktank/presentatie Voices of black women

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 24 januari 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • beschermvrouw Vereniging Surinaamse Studenten
 • lid Comité van Aanbeveling Imagine IC, vanaf 1 april 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Bracht in 2014 de initiatiefnota 'Elke mbo'er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo" uit (33.880)
 • Diende in 2014 samen met Michel Rog (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over introductie van de verlengde kwalificatieplicht in het onderwijs. Hierdoor moet voortijdig schoolverlaten onder 18-, 19- en 20-jarigen fors worden verminderd. (33.925)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zij groeide tussen 1967 en 1987 op in Suriname. Haar vader is Surinaams, haar moeder Arubaans.
 • Haar echtgenoot is fiscaal jurist

verkiezingen
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.