S. (Sadet) Karabulut

foto S. (Sadet) Karabulutvergrootglas

Sadet Karabulut (1975) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP . Zij was coördinator drugsbeleid in de Bijlmermeer en gemeenteraadslid in Amsterdam. Mevrouw Karabulut hield zich als Kamerlid bezig met sociale zaken en integratiebeleid en zij is nu woordvoerder buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking.

SP
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

Voornaam (roepnaam)

Sadet (Sadet)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 28 april 1975

levensbeschouwing
Islamitisch: alevitisch

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 2005

Hoofdfuncties/beroepen

 • coördinator drugsbeleid, Stadsdeel Amsterdam-Zuid-Oost
 • beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs, Stichting Orion (Openbare Kingmaschool) te Amsterdam, tot november 2006
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 16 maart 2006 tot 29 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 11 januari 2011
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 april 2011 tot 5 augustus 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 november 2013

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 11 januari en 14 april 2011 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Rik Janssen
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 3 september en 26 november 2013 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Tjitske Siderius

Activiteiten

als parlementariër
 • Zij hield zich tot 2017 als woordvoerder sociale zaken bezig met armoedebestrijding, bijstand, koopkracht en kinderbijslag en emancipatie
 • Bracht in 2008 een notitie uit over het integratiebeleid ('Gedeelde toekomst op school en in de buurt')
 • Op haar verzoek werden (dertigleden)debatten gehouden over onder meer bezuinigingen op en ontslagen bij de sociale werkvoorziening, de koopkrachtontwikkeling en schuldenproblematiek, suïcidepogingen bij vreemdelingen en de gevolgen van de Fraudewet
 • Kwam in 2012 met een Actieplan Jeugdwerkloosheid
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van een verdringingstoets in de Participatiewet. Het wetsvoorstel werd in 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. (34.325 )
 • Publiceerde in 2015 een banenplan voor langdurig werklozen door subsidiëring van werkgevers

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Is van Turks-Koerdische afkomst
 • Zij komt uit een gezin van een gastarbeider

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
s.karabulut@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Jelle Brandsma, "'Communistisch Manifest heeft nog steeds waarde'", Trouw, 5 augustus 2013
 • Thijs Niemantsverdriet, "'Politiek is ons lot, berusten kan niet'", NRC Weekend, 8 en 9 november 2014

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.