S. (Sadet) Karabulut

foto S. (Sadet) Karabulut
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL

Vasthoudend Tweede Kamerlid voor de SP, dat zich vastbeet in dossiers als de burgerslachtoffers van het NAVO-bombardement in Hawija (Irak), de affaire met de giftige verfstof Chroom-6, de schuldenproblematiek en mensenrechtenschendingen in Turkije. Dochter uit een Turks-Koerdisch gastarbeidersgezin. Was, voor zij eind 2006 Kamerlid werd, coördinator drugsbeleid in de Bijlmermeer en gemeenteraadslid in Amsterdam. Hield zich aanvankelijk bezig met sociale zaken (onder meer sociale werkvoorziening, koopkracht, bijstand), inburgering en wonen, en later met ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken en defensie. Fel en bedreven in het debat, waarin zij zich als studentenleidster al had bekwaamd. Was vaak slachtoffer van (online) bedreigingen.

SP
in de periode 2006-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 28 april 1975

2.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 2005

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs, Stichting Orion (Openbare Kingmaschool) te Amsterdam, tot november 2006
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 16 maart 2006 tot 29 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 11 januari 2011
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 april 2011 tot 5 augustus 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 november 2013 tot 31 maart 2021
 • programmamanager Vluchtelingen, gemeente Almere, van april 2022 tot 1 september 2022
 • hoofd kabinet van burgemeester Halsema van Amsterdam, vanaf 1 september 2022

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 11 januari en 14 april 2011 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Rik Janssen
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 3 september en 26 november 2013 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Tjitske Siderius

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige
 • zelfstandig adviseur, spreker, dagvoorzitter, vanaf juli 2021
 • lid Raad van Toezicht Kunstmuseum Flevoland, vanaf september 2021

vorige (2/5)
 • lid bestuur Transnational Institute (TNI), van maart 2022 tot september 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Openbare Scholengemeenschap Bijlmer, van maart 2022 tot september 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, van september 2019 tot maart 2021

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/12)
 • Interpelleerde op 20 december 2019 minister Bijleveld over het Onderzoeksrapport CENTCOM over de luchtaanval op Hawija
 • In 2020 debatteerde de Tweede Kamer op haar verzoek over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan
 • Een door haar en zes anderen ingediende motie waarin het vertrouwen in minister Bijleveld werd opgezegd, werd op 14 mei 2020 verworpen. Aanleiding was de informatie van de minister over de burgerslachtoffers bij een bombardement in Irak in 2015.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Kreeg in 2006 17.333 voorkeurstemmen
 • Stelde zich in 2017 kandidaat voor de opvolging van Emile Roemer als fractievoorzitter, maar werd verslagen door Lilian Marijnissen
 • Is republikein en legde bij de inauguratie van koning Willem-Alexander in 2013 niet de eed van trouw af

uit de privésfeer
 • Is van Turks-Koerdische afkomst
 • Zij komt uit een gezin van een gastarbeider

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Jelle Brandsma, "'Communistisch Manifest heeft nog steeds waarde'", Trouw, 5 augustus 2013
 • Thijs Niemantsverdriet, "'Politiek is ons lot, berusten kan niet'", NRC Weekend, 8 en 9 november 2014

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 19 februari 2020.