Mr. G.A. (Ard) van der Steur

foto Mr. G.A. (Ard) van der Steurvergrootglas

Ard van der Steur (1969) was van 20 maart 2015 tot en met 26 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Van der Steur was advocaat en eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied. Daarvoor was hij partner van advocatenkantoor NautaDutilh. Hij was voorts lid van de gemeenteraad van Teylingen (2006-2014) en eerder in Warmond, waar hij fractievoorzitter was. In 1991 won hij het Nederlands kampioenschap debatteren. Als Kamerlid hield de heer Van der Steur zich met name bezig met Justitie (onder meer strafrecht en criminaliteitsbestrijding). Hij was lid van de enquêtecommissie Fyra.

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, minister

Voornamen (roepnaam)

Gerard Adriaan (Ard)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 7 oktober 1969

Hoofdfuncties/beroepen (4/14)

 • eigenaar antiquariaat goltzius.nl, vanaf januari 2018
 • directeur/eigenaar Legaltree, vanaf januari 2018
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 20 maart 2015 tot 26 januari 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • informateur collegevorming gemeente Almere, maart 2018

vorige (2/27)
 • lid bestuur Stichting Mathilde Eras, van 3 november 2014 tot 20 maart 2015
 • lid bestuur Stichting Nederlands Venetië Comité, van april 2014 tot 20 maart 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • rapporteur Europees Openbaar Ministerie, namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, van 19 februari 2014 tot 20 maart 2015
 • lid parlementaire enquêtecommissie Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 2013 tot 20 maart 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Debating Society Leiden, vanaf 1995
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlands Kampioenschap Beleidsdebatteren

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 2015 samen met Jeroen Recourt (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van het stelsel van kinderalimentatie (34.154 )
 • Diende in 2013 initiatiefwetsvoorstellen in over bevordering van mediation in het burgerlijk recht en in het bestuursrecht. Diende tevens een initatiefwetsvoorstel in over invoering van registratie van mediators (registermediation). De voorstellen werden in 2015 ingetrokken. (33.722 , 33.723 , 33.727 )

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in augustus 2015 een herijking van de vorming van de nationale politie aan. De politieorganisatie krijgt meer tijd voor de personele reorganisatie, namelijk tot 2018; er komt meer aandacht voor integrale sturing van veranderingen en verbeteringen en voor het welzijn van politiemedewerkers, en verbetering van de bedrijfsvoering krijgt prioriteit. Het budget voor de transitie gaat van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. (29.628 )
 • Trok in 2016 een door hem en minister Plasterk verdedigd wetsvoorstel in over reorganisatie van de hoogste bestuursrechtspraak, nadat de Tweede Kamer een met klem ontraden amendement had aangenomen (34.389 )

als bewindspersoon (wetgeving) (2/6)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 476) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand, waardoor onder meer verdachten eerder aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand van een advocaat en op vergoeding van rechtsbijstand aan on- of minvermogenden. Daarnaast worden normen opgenomen over het proces-verbaal. Verdachten mogen in eerste instantie negen in plaats van zes uur worden vastgehouden. (34.159 )
 • Bracht in 2016 wetten (Stbb. 288, 289 en 290) tot stand over vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. In het kader van de operatie Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) worden nieuwe termen geïntroduceerd in het burgerlijk en bestuursprocesrecht en worden belemmeringen weggenomen voor het digitaal voeren van procedures. De wetsvoorstellen waren in 2014 en 2015 ingediend. (34.049 , 34.138 , 34.212 , 34.237 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was in 1991 Nederlands kampioen debatteren
 • Zijn vader was eigenaar van winkel voor maatpakken en later van een antiquariaat

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.