Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) was een rechts-populistische partij, met Hero Brinkman als politiek leider. De partij was een samenwerkingsverband van de eerder in 2012 door Brinkman opgerichte Onafhankelijke Burgerpartij (OBP) en Trots op Nederland. Hun samenwerking werd op 19 juni 2012 aangekondigd, maar eindigde in november dat jaar.

De partij deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, maar behaalde geen zetel.

Belangrijke programmapunten waren:

  • een kleinere overheid, afschaffing van provincies, waterschappen en de Eerste Kamer
  • een streng immigratie-, integratie- en veiligheidsbeleid
  • verkleining van de EU en de monetaire unie tot de landen die tot 1973 lid waren van de EEG (Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië)
  • versterking van het midden- en kleinbedrijf en van de positie van zzp'ers
  • versterking van de positie van ouderen en jongeren
  • terugkeer naar mantelzorg en kleinschaligheid in de zorg
  • een grotere rol van woningbouwverenigingen bij ouderenhuisvesting
  • herinvoering van het leerlingwezen
  • minder afhankelijkheid van olie-import, meer zonne-energie
  • samenvoeging van NS en ProRail

1.

Kerngegevens

Opgericht:

19 juni 20012: Samenwerkingsverband tussen de Onafhankelijke Burgerpartij en Trots op Nederland

Opgeheven:

november 2012


Meer over

Kijk voor meer informatie over het Democratisch Politiek Keerpunt op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.