Drs. K.C.J. (Karin) Straus

foto Drs. K.C.J. (Karin) Straus

VVD-Tweede Kamerlid met Limburgse roots, maar enige tijd als raadslid actief in Midden-Delfland. Begon haar loopbaan in het bedrijfsleven en werkte onder andere op gebied van personeel en organisatie bij DSM. Zat ook in de gemeenteraad van Roermond. In de Tweede Kamer was zij ruim zes jaar woordvoerster op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Bracht een initiatiefnota uit over onderwijs in krimpgebieden. Zat in de commissie onderzoek naar recente arbeidsmigratie.

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Karin Cornelia Josepha (Karin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roermond, 6 april 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1993

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • senior consultant "Rieken & Oomen", vanaf september 2017 (onderdeel van Rijnconsult)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 2010 tot 23 maart 2017
 • lid gemeenteraad van Roermond, van 11 maart 2010 tot 20 december 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid Raad van Commissarissen Rabobank te Echt, vanaf januari 2018
 • lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting MOVARE, vanaf juli 2017

vorige
 • voorzitter Stichting Haifisch, van 2009 tot 2010
 • lid Vebego Klankbordgroep, 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid tijdelijke commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 maart 2011 tot 18 april 2012
 • voorzitter Contactgroep België (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 maart 2013 tot 23 maart 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit: 'Krimp in het voorgezet onderwijs - van kramp naar kans" (34.226)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Komt uit een bakkersfamilie, van een oud-Roermonds geslacht
 • Werd in 1998, 2002 en 2010 met voorkeurstemmen tot raadslid in Roermond gekozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Amendementen

12.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.