Drs. K.C.J. (Karin) Straus

foto Drs. K.C.J. (Karin) Straus

Zeven jaar VVD-Tweede Kamerlid. Had Limburgse roots, maar was enige tijd als raadslid actief in Midden-Delfland. Begon haar loopbaan in het bedrijfsleven en werkte onder andere op gebied van personeel en organisatie bij DSM. Zat ook in de gemeenteraad van Roermond. In de Tweede Kamer was mevrouw Straus woordvoerster op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Bracht een initiatiefnota uit over onderwijs in krimpgebieden. Zat in de commissie onderzoek naar recente arbeidsmigratie. Sinds maart 2019 fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten van Limburg

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Karin Cornelia Josepha (Karin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roermond, 6 april 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1993

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 2010 tot 23 maart 2017
 • senior consultant "Rieken & Oomen", vanaf september 2017 (onderdeel van Rijnconsult)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, vanaf 28 maart 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting MOVARE, vanaf juli 2017
 • lid Raad van Commissarissen Rabobank Roermond-Echt te Roermond, vanaf januari 2018

vorige (2/4)
 • ambassadeur Euregionaal onderwijs voor Limburg, van maart 2017 tot maart 2019
 • "ambassadeur" Provincie Limburg, 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid tijdelijke commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 maart 2011 tot 18 april 2012
 • voorzitter Contactgroep België (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 2011 tot 23 maart 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit: 'Krimp in het voorgezet onderwijs - van kramp naar kans" (34.226)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Komt uit een bakkersfamilie, van een oud-Roermonds geslacht
 • Werd in 1998, 2002 en 2010 met voorkeurstemmen tot raadslid in Roermond gekozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.