L. (Lutz) Jacobi

foto L. (Lutz) Jacobi

Authentieke en kleurrijke Friezin, die na ruim tien jaar Tweede Kamerlidmaatschap voor de PvdA succesvol lijsttrekker werd in Leeuwarden. Hechtte zeer aan goede contacten met haar achterban en was al voor haar Haagse periode maatschappelijk zeer betrokken via bestuurswerk. Zij was verder onder meer directeur van de GGD Fryslân. In de Kamer woordvoerster natuur, landschap, water (deltawerken, waterschappen, Drinkwaterwet, waterkwaliteit), Waddenzee en scheepvaart. Daarnaast was zij coördinator van het PvdA-ombudswerk. Wierp zich in 2012 in de strijd om het partijleiderschap. Zij was raadslid in Leeuwarden en sinds 1 mei 2018 directeur van de Waddenvereniging.

PvdA
in de periode 2006-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Lutske (Lutz)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Katlijk (gem. Heerenveen), 13 december 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1985

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 23 maart 2017
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 2 januari 2018 tot 30 maart 2022
 • directeur Waddenvereniging, vanaf 1 mei 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/16)
 • lid Raad van Toezicht Coöperatie RAV (Regionale Ambulancevoorziening Fryslân), vanaf december 2011
 • voorzitter 2-mans theatergezelschap Teaterwurk Jan en Marijke, vanaf 6 december 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • rapporteur RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer), namens de commissie voor Infrastructuur en Milieu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 24 oktober 2010
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 23 maart 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling Filmmakers, een filmproject Understream, vanaf 1 februari 2016
 • lid Comité van Aanbeveling "Samenloop voor Hoop", vanaf 29 oktober 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 2012 samen met Rik Grashoff (GroenLinks) een motie van afkeuring in over het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker. Deze motie werd verworpen.
 • Bracht in 2013 samen met Stientje van Veldhoven (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) een initiatiefnota uit over voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en goede omgang met flora en fauna te waarborgen (33.734)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Werd in november 2013 bij herindelingsverkiezingen met voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid in Leeuwarden gekozen. Zij was lijstduwer. Nam echter, zoals van tevoren was gemeld, geen zitting in de raad.
 • Stelde zich in juni 2014 kandidaat voor het PvdA-lijsttrekkerschap bij de Statenverkiezingen in Friesland, maar verloor in oktober bij de lijsttrekkersverkiezing van Jannewietske de Vries. Zij kreeg 48 procent, tegen 52 procent voor De Vries.
 • Keerde zich in februari 2016 met Sjoera Dikkers tegen het kabinetsbesluit om in de strijd tegen IS ook bombardementen door Nederlandse F16's boven Syrië toe te staan, maar stemde tegen een motie-Kuzu die dat besluit afwees

uit de privésfeer
Tijdens haar studie werkte zij mee op de ouderlijke boerderij

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.