Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

foto Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoffvergrootglas

Klaas Dijkhoff (1981) is op 24 oktober 2017 gekozen tot fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij was van 4 tot 26 oktober 2017 minister van Defensie en van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. De heer Dijkhoff is sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerder was hij dat van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015. Daarvoor was hij docent recht aan de Universiteit van Tilburg en aan Hogeschool InHolland, en voorts eigenaar van een adviesbureau op juridisch en ict-gebied. Tot 2013 was hij lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD in Breda.

VVD
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

voornamen (roepnaam)

Klaas Henricus Dominicus Maria (Klaas)

personalia

geboorteplaats en -datum
Soltau (Duitsland), 13 januari 1981

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1998

hoofdfuncties en beroepen

 • projectleider ECTS-label, van 2004 tot 2005
 • docent recht, retorica en politieke theorie, Universiteit van Tilburg, van 2005 tot 2009
 • onderzoeker (promotieonderzoek oorlogsrecht), Universiteit van Tilburg, van 2005 tot 2009
 • docent recht, Hogeschool InHolland, van 2009 tot juni 2010
 • vennoot/zelfstandig adviseur (juridisch en ict/websites/social media), "Dijkhoff Advies Groep", van 2009 tot 2010
 • lid gemeenteraad van Breda, van 11 maart 2010 tot 7 februari 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015
 • staatssecretaris (belast met onder meer preventie, cybercrime, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen, rechtsbijstand, asiel en migratie) van Veiligheid en Justitie, van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017
 • minister van Defensie, van 4 oktober 2017 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 oktober 2017 (werd op 24 oktober gekozen)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met preventie (persoonsgerichte preventie en generieke preventie); reclassering; cybercrime/cybersecurity; Wet wapens en munitie; Justitieel jeugdbeleid (incl. internationale kindontvoering); adolescentenstrafrecht; juridische beroepen; rechtsbijstand; uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; College bescherming persoonsgegevens; sanctiebeleid (o.a. TBS); adoptie; beleid 1F; auteursrecht; Dienst Justis; Dienst Justitiële Inrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; secretariaat Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; asiel; immigratie; Immigratie- en Naturalisatiedienst; grensbewaking i.r.t. vreemdelingenzaken; Rijkswet op het Nederlanderschap; regulering vestiging inwoners Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Erkenningscommissie Gedragsinterventies en kansspelen

activiteiten

als parlementariër
 • In 2012-2014 onder meer woordvoerder cybersecurity, terrorisme en Voetbalwet
 • Bracht in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast) (34.007)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In 2017 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel om de termijn in de Wet op het Nederlanderschap waarop naturalisatie mogelijk is te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.852)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 354) tot stand waardoor een in het buitenland onder dwang gesloten huwelijk met een minderjarige nietig kan worden verklaard (Wet tegengaan huwelijksdwang). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.488)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 460) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand om het toezicht op voormalige tbs'ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten na terugkeer in de maatschappij te verscherpen. Het wordt onder meer mogelijk om, indien nodig, levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. Bij voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt het mogelijk om de proeftijd te verlengen. Voor tbs'ers van wie de tbs (definitief) is geëindigd en voor zware geweldsdelinquenten en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd, kan als voorwaarde worden opgelegd dat aan het gedrag moet worden gewerkt. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.816)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 160) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand, waardoor het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in een proces onbeperkt wordt. Tijdens de zitting kan voortaan ook over het strafbare feit, de schuld van de verdachte(n) en de straf worden gesproken. Ook slachtoffers van ernstige verkeersovertredingen kunnen een beroep doen op het schadefonds geweldsmisdrijven. (34.082)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Won in 2017 de televisiekennisquiz 'De slimste mens'
 • Zijn vader was officier, zijn moeder verpleegster

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Klussen Klaas" (bijnaam vanwege zijn vele uiteenlopende functies)

woonplaats
Breda

e-mailadres
k.dijkhoff@tweedekamer.nl

publicaties/bronnen

publicaties
"War, Law and Technology" (dissertatie, 2010)

literatuur/documentatie
 • Nicole Besselink, "'Justitie is toch geen stageplek', Trouw, 21 maart 2015
 • Annemarie Kas, "Dijkhoff: een talent van de harde lijn", NRC Weekend, 21 en 22 maart 2015

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.