Prof.Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak

foto Prof.Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL

Energieke, strijdbare en debatvaardige Brabantse SP-politicus; eerst drie jaar in de Eerste Kamer en daarna, vanaf 2006, ruim veertien jaar in de Tweede Kamer. Was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en daarna directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, waarvan hij later voorzitter werd. Als Kamerlid woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur, constitutionele zaken, koninklijk huis, kiesrecht, beloning ambtsdragers, werkwijze van de Kamer, Koninkrijksaangelegenheden en veiligheid. Was tevens lid van het Presidium. Bracht in 2016 een wet over bescherming van klokkenluiders tot stand en had in 2020 succes met een voorstel in eerste lezing over het correctief referendum. Sinds 1 april 2021 is hij hoogleraar 'Erasmiaanse waarden' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde eerder op een studie over het 19-eeuwse conservatisme.

SP
in de periode 2003-2021: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Antonius Adrianus Gerardus Maria (Ronald)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hilvarenbeek, 30 oktober 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1 april 2000

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 29 november 2006
  • directeur wetenschappelijk bureau van de SP, van 2003 tot 22 november 2006
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 31 maart 2021
  • bijzonder hoogleraar 'Erasmiaanse waarden', Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1 april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
  • lid begeleidingscommissie SCP (Sociaal-Cultureel Planbureau), van januari 2005 tot december 2006
  • adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing), van februari 2006 tot oktober 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
  • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 november 2017 tot december 2018
  • ondervoorzitter parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juli 2019 tot 3 februari 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/10)
  • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel over een voorstel in eerste lezing tot opneming van een bindend correctief referendum in de Grondwet. Dit voorstel werd in 2021 aanvaard. (35.129)
  • Diende in 2021 een initiatiefwetsvoorstel voor de tweede lezing van de Grondwetsherziening over het correctief referendum. De verdediging van het voorstel werd in 2021 overgenomen door Renske Leijten. (35.729)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.