Diverse voorstellen tot wijziging Grondwet ingediend voor tweede lezing

donderdag 1 april 2021, 15:00

DEN HAAG (PDC) - In totaal zeven wetsvoorstellen om de Grondwet te wijzigen zijn onlangs formeel ingediend voor tweede lezing in de Tweede Kamer. Het betreft de volgende wetsvoorstellen:

 

Wetsvoorstel

dossier eerste lezing

initiatief/regering

dossier tweede lezing

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34.517

regering

35.784

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt

34.516

regering

35.786

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33.989

regering

35.790

Herijking tweede lezing grondwetswijziging

35.419

regering

35.789

Kiescollege Eerste Kamer niet ingezetenen

35.418

regering

35.785

Correctief referendum

35.129

initiatief

35.729

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als non-discriminatiegronden

32.411

initiatief

35.741

Naast deze zeven voorstellen is ook voorstel in eerste lezing afgerond om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren. Ook dit voorstel is ingediend voor tweede lezing.

De twee initiatiefvoorstellen werden op 25 februari 2021 al ingediend voor tweede lezing, maar zullen deels door andere Kamerleden verdedigd worden naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Bij het initiatiefvoorstel over het correctief referendum zal Renske Leijten (SP) de verdediging overnemen van Van Raak (SP).

Het is nog niet bekend wie namens GroenLinks en PvdA de verdediging zal overnemen voor het initiatiefvoorstel tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. Özütok (GL) en Van den Hul (PvdA) keren namelijk niet terug in de Tweede Kamer. Initiatiefnemer Bergkamp (D66) blijft wel Kamerlid.

Om de Grondwet te kunnen wijzigen moet een voorstel tot wijziging in twee lezingen in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Tussen de eerste en de tweede lezing moeten er Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden, zodat kiezers zich zo over de wijzigingen kunnen uitspreken.

Bron: Tweedekamer.nl