Grondwetgeving in behandeling

Met dank overgenomen van Nederlandse Grondwet 2018.

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment negen wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling. Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, drie zijn door de regering ingediend.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In behandeling

2.

In voorbereiding

In het najaar van 2019 zijn vier voorstellen voor wijziging van de Grondwet in internetconsultatie geweest. Een van deze ligt inmiddels voor advies bij de Raad van State.

In december 2019 gaf het kabinet opnieuw een voorstel in internetconsultatie.

 
 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Internetconsultatie afgerond

     

Wijziging voordracht benoeming leden Hoge Raad

-

regering

2019

Zittingsduur Eerste Kamer

-

regering

2019

Tweede lezing Grondwetsherziening in Verenigde Vergadering

-

regering

2019

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

-

regering

2019

Wacht op advies Raad van State

     

Kiescollege Eerste Kamerverkiezingen voor kiezers buiten Nederland

-

regering

2019

3.

Ontwikkeling in 2019

Het wetsvoorstel tweederdemeerderheidsvereiste voor de goedkeuring van Europese verdragen is op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren is op 15 januari 2019 ingetrokken.