Gestrande grondwetswijzigingen in het verleden

De procedure om de Grondwet te wijzigen is een zware procedure. Voorstellen moeten twee keer aangenomen worden door beide Kamers van de Staten-Generaal, en in tweede lezing zelfs met tweederdemeerderheid. Het gebeurt dan ook dikwijls dat een voorstel tot wijziging van de Grondwet strandt.

In 1983 vond een grootscheepse modernisering van de Grondwet plaats. De hoofdstukindeling werd gewijzigd, teksten werden gemoderniseerd, overbodig geachte artikelen werden geschrapt, en er kwamen bepalingen over sociale grondrechten en een algemene antidiscriminatiebepaling. De redactie houdt op deze pagina een overzicht bij van de gestrande voorstellen tot wijziging van de Grondwet sinds de modernisering in 1983.

Sommige voorstellen werden ingetrokken door de indiener, anderen werden verworpen. In het overzicht op deze pagina zijn alle gestrande voorstellen tot wijziging van de Grondwet sinds 1983 ontsloten. Per voorstel is een beschrijving beschikbaar, alsmede het volledige wetgevingsdossier. Het overzicht is chronologisch ingedeeld op basis van het jaartal van indiening.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Gestrande wijzigingen van de Grondwet (1983-heden)

Volgnr.

Periode

Voorstel

Artikel(en)

Initiatief/

regering

Dossier 1e lezing

Dossier 2e lezing

Resultaat

1

1985-1986

Minderheids­recht enquête

70

initiatief

19.029

geen

verworpen

2

1985-1990

Onderwijs­­bepalingen

23

regering

19.032

geen

ingetrokken

3

1985-1987

Bepalingen inzake de verdediging

97, 98, 99, 100, 101, 102

regering

19.017

19.554

verworpen

4

1994-1996

Zwangerschap volksvertegen­woordigers

57a

regering

23.430

23.798

verworpen

5

1995-1997

Bepaling over de Nederlandse taal

22

initiatief

24.431

geen

verworpen

6

1996-2005

Kiesrecht Provinciale Staten zonder Neder­landse nationa­liteit

130

initiatief

24.803

geen

ingetrokken

7

1996-1999

Correctief referendum (1)

81, 89, 128, 137

regering

25.153

26.156

verworpen

8

1997-1998

Behandeling van verzoekschriften

5

regering

25.455

geen

verworpen

9

1997-1999

Aanpassing van het briefgeheim

13

regering

25.443

geen

ingetrokken

10

1997-1999

Bepalingen inzake zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)

134, 135, 136

regering

25.629

geen

ingetrokken

11

1997-2000

Aanstelling burgemeester en Commissaris van de Koning (1)

131

regering

25.260

geen

ingetrokken

12

2000-2004

Correctief referendum (2)

81, 89, 128, 137

regering

27.033

28.515

verworpen

13

2000-2005

Aanstelling burgemeester en Commissaris van de Koning (2)

131

regering

27.551

28.509

verworpen

14

2001-2008

Bepaling over veiligheid

22

initiatief

28.036

geen

ingetrokken

15

2002-2018

Toetsing van wetten aan traditionele grondrechten

120

initiatief

28.331

32.334

verworpen

16

2005-2007

Rechtstreekse verkiezing burgemeester

131

regering

30.422

geen

ingetrokken

17

2005-2017

Correctief referendum (3)

81, 89, 128, 137

initiatief

30.174

34.724

verworpen

18

2006-2019

Tweederde­meerderheids­vereiste Europese verdragen

91

initiatief

30.874

geen

verworpen

19

2006-2019

Zorgplicht voor welzijn van dieren

21

initiatief

30.900

geen

ingetrokken

20

2010-2018

Bepaling over de Nederlandse taal

23

regering

32.522

geen

ingetrokken

21

2012-2012

Vermindering aantal Kamerleden

51

regering

33.345

geen

ingetrokken

22

2012-2017

Toetsing van nationale wetten aan internationaal recht

93, 94

initiatief

33.359

geen

ingetrokken

23

2019-2021

Constitutionele verankering EU-lidmaatschap

95

initiatief

35.202

geen

verworpen

24

2019-2022

Correctief referendum (4)

81, 89, 128, 133

initiatief

35.129

35.729

verworpen

25

2019-2023

Voordrachtsprocedure leden Hoge Raad

118

regering

geen

geen

ingetrokken

2.

Gestrande wijzigingen van de Grondwet vóór 1983

Neem voor een overzicht van gestrande wijzigingen vóór 1983 contact op met de redactie.