Drs. L. (Liesbeth) van Tongeren

foto Drs. L. (Liesbeth) van Tongerenvergrootglas

Liesbeth van Tongeren (1958) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks . Zij was algemeen directeur van Greenpeace Nederland. Eerder werkte zij in Australië, bij enkele gemeenten en als directeur van een opvanghuis in Den Haag. Mevrouw Van Tongeren houdt zich in de Tweede Kamer bezig met mijnbouw, structuurvisie en ondergrond, mobiliteit en koninkrijksrelaties.

GroenLinks
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer

Voornaam (roepnaam)

Liesbeth (Liesbeth)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 31 maart 1958

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

Hoofdfuncties/beroepen

 • directeur van een organisatie voor daklozen in Australië, vanaf 1984
 • directeur van een organisatie voor vluchtelingen in Australië
 • directeur van een organisatie voor mishandelde vrouwen ('blijf van mijn lijf'-huis) in Australië
 • directeur Centrum voor vreedzame conflictbemiddeling in Australië, tot 1992 (oprichter)
 • medewerker IMCO (Instituut voor Maatschappelijke en Culturele Ontwikkeling), provinciaal ondersteuningsinstituut van Noord-Holland, 1993
 • directeur FIOM-opvanghuis "De Haven" te 's-Gravenhage, van 1994 tot 1997
 • senior projectadviseur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam, van 1998 tot 2001
 • directeur Sociale Zaken, gemeente Purmerend, van 2001 tot 2003
 • algemeen directeur Greenpeace Nederland, van 2003 tot 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 juni 2010

Activiteiten

als parlementariër
 • Mevrouw Van Tongeren hield zich in de Tweede Kamer in de periode 2010-2017 bezig met economische zaken, klimaat, energie, milieu, ruimtelijke ordening, natuurbeleid, en verkeer, en veiligheid en justitie
 • Op haar voorstel werden (spoed)debatten gehouden over onder meer luchtkwaliteitsnormen, de verbreding van de A27 bij Utrecht, de veiligheid van kerncentrales en het schrappen van subsidie voor windmolens op zee
 • Nam in 2012 de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (eerste lezing grondwetsherziening) dat door Naima Azough (GroenLinks), Boris van der Ham (D66) en Anja Timmer (PvdA) was ingediend. (32.411 )
 • Nam in 2012 samen met Kees Verhoeven (D66) de verdediging over van een in 2010 door Boris van der Ham en Ineke van Gent ingediend initiatiefwetsvoorstel over verruiming van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van verboden over winkelopening op zon- en feestdagen. Het wetsvoorstel is in 2013 aangenomen. (32.412 )
 • Nam in 2012 de verdediging over van een door Kees Vendrik ingediend initiatiefwetsvoorstel over beperking van emissies van broeikasgassen door kolencentrales (31.362 )
 • Nam in 2012 de verdediging van Ineke van Gent over van een in 2011 door PvdA, SP, GroenLinks en D66 ingediend initiatiefwetsvoorstel over inbesteding van openbaar vervoer rond de grote steden. De voorstel werd in 2012 wet. (32.845 )
 • Nam in december 2013 de verdediging van Jolande Sap over van het door Femke Halsema in 2010 ingediende wetsvoorstel tot herziening van de Grondwet (in tweede lezing) over de constitutionele toetsing (32.334 )
 • Diende in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Het wetsvoorstel werd in 2016 ingetrokken. (33.939 )
 • Diende in 2017 samen met Vera Bergkamp (D66) en Kelik Yücel (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over verduidelijking van de rechtspositie van transgender personen en intersekse personen (34.650 )
 • Diende in 2017 een initiatiefwetsvoorstel in over het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen. Het wetsvoorstel werd in 2018 door de Tweede Kamer verworpen. (34.781 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Groeide op in Almelo en Utrecht

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
l.vtongeren@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
"Schetsen van een nieuwe economie" (bundel opiniestukken, 2014)

literatuur/documentatie
 • Frank Hendrickx, "'Wat is er mis met elitair?' GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren irriteert rechts"
 • Jaap Stam, "Pitbull die zich niet laat afwijzen", De Volkskrant, 12 december 2016

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.