Drs. H.P.J. (Henk) van Gerven

foto Drs. H.P.J. (Henk) van Gerven
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL

SP-politicus en huisarts uit Oss, die met een onderbreking van een jaar tussen 2006 en 2021 Tweede Kamerlid was. Enige jaren wethouder van sociale zaken en volksgezondheid in zijn woonplaats en later raadslid. Als Kamerlid woordvoerder zorg (m.n. preventie, ziekenhuiszorg, geneesmiddelen), natuurbeleid, woningmarkt en ruimtelijke ordening. Actief Kamerlid, dat rijkelijk gebruikmaakte van het vragenrecht. Pleitbezorger van versterking van de rol van de huisarts in de zorg. Was in 2010-2012 voorzitter van de commissie voor Rijksuitgaven en maakte deel uit van de enquêtecommissie Fyra. Bracht een wet over het beëindigen van de pelsdierhouderij in het Staatsblad.

SP
in de periode 2006-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henricus Petrus Johannes (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Riethoven (N.Br.), 11 maart 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1977

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • wethouder (van sociale zaken en werkgelegenheid en volksgezondheid) van Oss, van 19 december 2002 tot maart 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 23 maart 2017
 • lid gemeenteraad van Oss, van 29 maart 2018 tot 15 november 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 april 2018 tot 31 maart 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting "Ons Medisch Centrum" te Oss, vanaf 2002

vorige (2/4)
 • lid dagelijks bestuur, Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, van 2005 tot 2006
 • voorzitter Platform Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Brabant-Noordoost, van 2003 tot 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid tijdelijke commissie parlementair onderzoek Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 juli 2013 tot 19 december 2013
 • lid parlementaire enquêtecommissie Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 2013 tot 19 januari 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/11)
 • Bracht in 2019 de initiatiefnota over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen uit (35.227)
 • Bracht in 2021 met Maarten Hijink de initiatiefnota 'Nu inversteren in de GGD' uit (35.758)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2013 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 8 maart 2021.