Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Deze Tweede Kamercommissie heeft als taak de controle op de juiste besteding door de regering van de begrotingsmiddelen. De commissie adviseert ook andere vaste commissies bij vraagstukken op het gebied van de begroting en de verantwoording.

Verder houdt zij zich bezig met zaken betreffende de Comptabiliteitswet en onderhoudt zij de contacten met de Algemene Rekenkamer. Daarnaast behandelt zij de rapporten van de Algemene Rekenkamer en andere stukken inzake de rijksuitgaven.

De taken gingen in december 2015 over naar die van de vaste commissie voor Financiën. In maart 2017, na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, hield de commissie formeel op te bestaan. Na de herziening van het Reglement van Orde in 2021 is de commissie opnieuw ingesteld.


Meer over

Voorzitter is J.C. (Joost) Sneller. Ondervoorzitter is M.Ö. (Mahir) Alkaya. Griffier is dhr. W.A. Lips.