J.C. (Joost) Sneller MA

foto J.C. (Joost) Sneller MA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: D66

Joost Sneller (1982) is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij was directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Eerder was hij onder meer gemeenteraadslid in Den Haag en politiek secretaris van de D66-fractie in de Tweede Kamer. De heer Sneller is voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven en woordvoerder financiën, justitie, binnenlandse zaken, digitale zaken en koninklijk huis.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Joost Caspar (Joost)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 24 juli 1982

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • persoonlijk medewerker Tweede Kamerlid Lousewies van der Laan, 2005
 • beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66, van 2006 tot 2008
 • ambtelijk secretaris Tweede Kamerfractie D66, van 2008 tot 2010
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 16 maart 2014
 • politiek secretaris Tweede Kamerfractie D66, van 2010 tot september 2014
 • technisch adviseur, International IDEA (Institute for Democracy and Electorial Assistance) in Myanmar, van december 2014 tot april 2016
 • directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting, wetenschappelijk bureau D66, van 1 april 2016 tot 31 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 oktober 2017

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • lid fractiebestuur D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 augustus 2021

vorige
 • lid D66-programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2021, vanaf 18 april 2020

5.

Nevenfuncties

vorige
 • verkenner collegevorming gemeente 's-Gravenhage, van 14 april 2022 tot 12 mei 2022 (samen met Annelien Bredenoord)

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 13 maart 2018
 • voorzitter werkgroep parlementair staatsnoodrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 2019 tot oktober 2019
 • voorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 25 mei 2021
 • lid werkgroep versterking taken en positie Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 8 juli 2021
 • rapporteur Verslaggevingsstelsel en kwaliteit begroting- en verantwoordingsstukken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 23 februari 2022
 • rapporteur Wet plan van aanpak witwassen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf september 2022

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Stedelijk Gymnasium Leiden, van 1994 tot 2000

academische studie
 • studie University College Utrecht (BA) (social sciences, minor humanities, summa cum laude), van 2000 tot 2003
 • internationale betrekkingen en internationale economie (MA), The John Hopkins University - Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) (Bologna & Washington DC), van 2003 tot 2005
 • rechten (LLB): administratief, constitutioneel, Europees en internationaal recht, Campus Den Haag, Universiteit Leiden, van 2006 tot 2011

stages e.d.
 • stages bij OESO, Center for Strategic and International Studies en ministerie van Buitenlandse Zaken

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hij was in de periode 2017-2021 financieel woordvoerder en in de periode 2021-2023 woordvoerder justitie, drugsbeleid, Algemene Zaken, Koninklijk Huis en democratisering
 • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over het recht van burgeramendement (35.340)
 • Bracht in 2020 samen met Bart Snels (GL), Eppo Bruins (CU) en Evert-Jan Slootweg (CDA) een initiatiefnota uit over verduurzaming van de financiële sector ('Van oliedom naar gezond verstand') (35.446)
 • Nam in 2021 samen met Sjoerd Sjoerdsma van Vera Bergkamp de verdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over regulering van de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en de bereiding, bewerking en verwerking van hennep en hasjiesj voor coffeeshops. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.165)
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Steven van Weyenberg van een in 2012 door Mariko Peters (GroenLinks) ingediend en door Bart Snels overgenomen initiatiefwetsvoorstel en novelle tot vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wet open overheid). De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel in 2021 aan. (33.328, 35.112)
 • Diende in 2022 een initiatiefwetsvoorstel in over de beschikbaarheid van een basisbetaalrekening voor Nederlanders buiten de EU (36.015)
 • Diende in 2022 samen met Barbara Kathmann (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over vervroegd stemmen in het stemlokaal (36.047)
 • Nam met Judith Tielen (VVD) het initiatief voor een in 2022 gehouden tweedaags evenement in de Tweede Kamer over wetenschap en politiek ('Beweren en bewijzen')
 • Diende in 2022 een initiatiefwetsvoorstel in over het vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister ten aanzien van het Openbaar Ministerie. Het was vrijwel identiek aan een eerder vervallen voorstel van Maarten Groothuizen uit 2021. (36.125)
 • Nam in 2023 samen met Hanneke van der Werf het initiatief voor een maatschappelijk manifest tegen haat en (verbaal) geweld
 • Wist in 2023 samen met Hawre Rahimi (VVD) te bewerkstelligen dat toekomstige financiering van www.parlement.com en het biografisch archief van PDC werden veiliggesteld
 • Op basis van een door hem ingediende en aangenomen motie worden vanaf de formatie 2023-2024 door de Tweede Kamer hoorzittingen gehouden met kandidaat-bewindspersonen

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Studeerde cum laude af op het Stedelijk Gymnasium
 • Was in de periode oktober 2005 tot januari 2006 onderzoeksassistent van NRC Handelsblad-journalist Marc Chavannes
 


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.