Drs. A. (Bram) van Ojik

foto Drs. A. (Bram) van Ojikvergrootglas

Bram van Ojik (1954) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks . Eerder was hij dat in 1993-1994 en in 2012-2015. Van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015 was hij fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. De heer Van Ojik was medewerker van de NOVIB en voorzitter van de Vereniging Milieu Defensie. Als voorzitter van de PPR speelde hij een belangrijke rol bij de fusie met PSP en CPN . Na zijn Kamerlidmaatschap in 1993-1994 en in 2015 was hij ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken, Europese zaken en vreemdelingenbeleid.

GroenLinks
in de periode 1993-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

Voornaam (roepnaam)

Abraham (Bram)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Veenendaal, 22 september 1954

Hoofdfuncties/beroepen (5/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017
 • ambtenaar (migratiegezant) ministerie van Buitenlandse Zaken, van oktober 2015 tot maart 2017
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 20 mei 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 april 1993 tot 17 mei 1994

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Toezicht Leprastichting, vanaf januari 2016

vorige
 • lid Adviescommissie Indonesiëfaciliteit, van juni 2007 tot 2012

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 september 2012 tot 30 oktober 2012
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 21 november 2012

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Nam in 2018 de verdediging over van een in 2014 door Linda Voortman ingediend initiatiefwetsvoorstel over toelating van Turkse burgers tot arbeidsmarkt als zij aanspraak kunnen maken op het Associatierecht (34.079 )
 • Bracht in 2014 samen met Sharon Gesthuizen (SP) en Joël Voordewind (CU) een initiatiefnota uit over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34.006 )

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was metaalarbeider

verkiezingen
 • Was in 1994 nummer zeven op de GroenLinks-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en werd niet herkozen

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.