Drs. A. (Bram) van Ojik

foto Drs. A. (Bram) van Ojikvergrootglas

Bram van Ojik (1954) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks . Eerder was hij dat in 1993-1994 en in 2012-2015. Van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015 was hij fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. De heer Van Ojik was medewerker van de NOVIB en voorzitter van de Vereniging Milieu Defensie. Als voorzitter van de PPR speelde hij een belangrijke rol bij de fusie met PSP en CPN. Na zijn Kamerlidmaatschap in 1993-1994 en in 2015 was hij ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken en Europese zaken.

GroenLinks
in de periode 1993-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

Voornaam (roepnaam)

Abraham (Bram)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Veenendaal, 22 september 1954

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1973 tot 1990
 • GroenLinks, vanaf 1990

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker Wetenschappelijk Bureau van de PPR, van 1981 tot 1983
 • freelance journalist, van 1985 tot 1990
 • eindredacteur ledenblad van de PPR, van 1985 tot 1988
 • beleidsmedewerker NOVIB, van 1990 tot 1993
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 april 1993 tot 17 mei 1994
 • voorzitter Vereniging Milieudefensie, van 29 april 1995 tot november 1997
 • directeur voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken, van november 1997 tot 1 januari 2001
 • ambassadeur in algemene dienst, belast met het organiseren en onderhouden van externe contacten binnen en buiten Nederland ten behoeve van de minister voor ontwikkelingssamenwerking, van 1 januari 2001 tot mei 2003
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Cotonou (Benin), van mei 2003 tot augustus 2006
 • directeur IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie), ministerie van Buitenlandse Zaken, van augustus 2006 tot september 2009
 • directeur directie Sociale Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken, van september 2009 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 20 mei 2015
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015
 • ambtenaar (migratiegezant) ministerie van Buitenlandse Zaken, van oktober 2015 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 1993-1994 woordvoerder landbouw, ontwikkelingssamenwerking en wetenschapsbeleid
 • Bereidde een initiatiefvoorstel voor over beperking van het gebruik van tropisch hardhout. Dit voorstel werd in 1994 ingediend door Marijke Vos.
 • Bracht in 2014 samen met Sharon Gesthuizen (SP) en Joël Voordewind (CU) een initiatiefnota uit over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34.006 )
 • Nam in 2018 de verdediging over van een in 2014 door Linda Voortman ingediend initiatiefwetsvoorstel over toelating van Turkse burgers tot arbeidsmarkt als zij aanspraak kunnen maken op het Associatierecht (34.079 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was metaalarbeider

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Basisinkomen" (PPR-geschrift, 1982)
 • "Vreemd gaan in gedachten" (1988)
 • "Arme Aarde" (reader (1992))
 • "Kostbaarder dan koralen" (met Max van den Berg, 1995)
 • "De goede bedoelingen voorbij" (met Max van den Berg, 1998)
 • "kiezen om te delen, een verzorgingsstaat die werkt" (2013)

literatuur/documentatie
 • Romana Abels, "Hij was bij geboorte, groei, verval en herstel", Trouw, 13 mei 2015
 • Thijs Niemantsverdriet, "Acteren dat ik woedend ben? Nee, bedankt", NRC Weekend, 16 en 17 mei 2015

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.