Dr. M.I. (Mariëtte) Hamer

foto Dr. M.I. (Mariëtte) Hamer
bron: Sicco van Grieken

Uit het onderwijs afkomstige sociaaldemocrate, die ruim drie jaar (2008-2011) de PvdA-Tweede Kamerfractie leidde. Na lerares en directeur volwasseneneducatie te zijn geweest, onder meer hoofd van de afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Werd in 1998 één van de onderwijswoordvoerders van de PvdA-fractie en gaf de aanzet tot het parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen. Later hield zij zich bezig met arbeidsmarkt en ontslagbescherming. Was verder anderhalf jaar waarnemend partijvoorzitter en enige tijd fractiesecretaris. Was lid van het Kamerpresidium. Door haar dossierkennis sterk in onderhandelingen en debatten, maar geen bevlogen spreker. Was acht jaar (2014-2022) voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Is nu regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, voorzitter SER

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Mariëtte Iris (Mariëtte)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 7 juni 1958

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 10 september 2014
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 april 2008 tot 10 juni 2010
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), van 10 september 2014 tot 1 april 2022
 • regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, vanaf 1 april 2022

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 12 mei 2021 tot 2 september 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter Raad van Toezicht RDW, vanaf 1 juni 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven, vanaf 1 september 2018

vorige (2/10)
 • vicevoorzitter Raad van Advies Charter Diversiteit
 • lid Raad van Advies Instituut GAK

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 2010 tot 21 maart 2012
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 10 september 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 2005 samen met Fenna Vergeer (SP), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken. Sinds 2006 wordt het voorstel medeverdedigd door Jasper van Dijk (SP), Dibi (GroenLinks) en Pechtold (D66). In 2010 werd Van der Ham medeverdediger in plaats van Pechtold en nam ook Kraneveldt-van der Veen (PvdA) mede de verdediging op zich. (30.417)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over regels inzake een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering). Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.479)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 12 mei 2021 van de Tweede Kamer de opdracht te onderzoeken welke partijen bereid zijn op basis van door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Zij bracht op 22 juni 2021 eindverslag uit, waarin de aanbeveling werd gedaan dat Rutte (VVD) en Kaag (D66) een concept-stuk gaan schrijven, als aanzet tot onderhandelingen. Daarin moeten aan de orde komen: ongelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt, verduurzaming van de economie, hervorming van het belasting- en toeslagenstelsel, de woningmarkt, het stikstofbeleid, veiligheid, Europa en het zorgstelsel. De onderhandelingen dienen half augustus te beginnen.
 • Kreeg op 23 juni 2021 van de Tweede Kamer de opdracht de fractievoorzitters van VVD en D66 een document op hoofdlijnen te laten schrijven opdat coalitieonderhandelingen gericht op het vormen van een meerderheidscoalitie kunnen worden gevoerd. Bracht op 2 september 2021 eindverslag uit. Daarin schreef zij dat er geen overeenstemming was over onderhandelingen over een meerderheidscoalitie. Daarmee komt automatisch een minderheidsvariant in beeld, waarvoor er een informateur van VVD-huize dient te komen. Gedacht wordt aan een kabinet met VVD, D66 en/of CDA, met vruchtbare samenwerking in de Staten-Generaal. Aan formeren langs lijnen van de inhoud was zij nauwelijks toegekomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Amsterdam-West (Overtoomse Veld)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.