Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer

foto Drs. M.I. (Mariëtte) Hamervergrootglas

Mariëtte Hamer (1958) is sinds 10 september 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Zij was van 19 mei 1998 tot 10 september 2014 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van januari 2008 tot mei 2011 was mevrouw Hamer fractievoorzitter en van oktober 2010 tot maart 2012 fractiesecretaris. Eerder was zij hoofd van de afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van september 2000 tot maart 2001 was mevrouw Hamer waarnemend voorzitter van de PvdA. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met arbeidsmarkt en ontslagbescherming en was zij onderwijswoordvoerster.

PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, voorzitter SER

voornamen (roepnaam)

Mariëtte Iris (Mariëtte)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 7 juni 1958

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties/beroepen

 • lerares Nederlands en sociale vaardigheden, van 1982 tot 1985
 • educatief ondersteuner volwasseneneducatie, van 1985 tot 1986
 • directeur Volwasseneneducatie en vormings- en jongerenwerk op de Zuid-Hollandse eilanden, van 1986 tot 1992
 • senior projectleider onderwijs-arbeidsmarktbeleid en volwasseneneducatie, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 1992 tot 1995
 • hoofd afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen, directie Hoger Beroeps Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 1995 tot 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 10 september 2014
 • waarnemend voorzitter PvdA, van 5 september 2000 tot 16 maart 2001 (na het aftreden van Marijke van Hees)
 • waarnemend fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 januari 2008 tot 22 april 2008 (vanwege ziekte van Jacques Tichelaar)
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 april 2008 tot 10 juni 2010
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf 10 september 2014

activiteiten

als parlementariër
 • In de Tweede Kamer hield zij zich eerder bezig met onderwijs (beroepsonderwijs, primair en voortgezet onderwijs), sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, kinderopvang en emancipatie alsmede zaken rond het Koninklijk Huis
 • Diende in 2004 samen met haar fractiegenoot Jeroen Dijsselbloem en met Margot Kraneveldt (LPF) een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van een verplichting aan scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Dit voorstel werd in 2005 wet. (29.666)
 • Was van augustus tot oktober 2005 voorzitter van de werkgroep Nationale Europa Discussie, een gezamenlijk project van de Tweede Kamer en de regering die een brede maatschappelijke discussie (BMD) over Europa moest vormgeven. Het houden van een BMD kreeg daags na het referendum over de Europese Grondwet een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (motie-Van Bommel, 2 juni 2005). Nadat in september 2005 de VVD aangaf niet mee te werken, en Hamers eigen PvdA zei dat de Tweede Kamer voor een dergelijke discussie niet moest samenwerken met de regering, concludeerde Hamer op 12 oktober 2005 dat er onvoldoende draagvlak bestond voor de BMD.
 • Diende in 2005 samen met Fenna Vergeer (SP), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken. Sinds 2006 wordt het voorstel medeverdedigd door Jasper van Dijk (SP), Dibi (GroenLinks) en Pechtold (D66). In 2010 werd Van der Ham medeverdediger in plaats van Pechtold en nam ook Kraneveldt-van der Veen (PvdA) mede de verdediging op zich. (30.417)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over regels inzake een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering) (30.479)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Amsterdam-West (Overtoomse Veld)
 • Haar vader was hoofd administratie van de onderwijsbegeleidingsdienst te Amsterdam en freelance volleybal-journalist

woonplaats
Maassluis

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Claudia Kramer, "Een ouderwetse sociaal-democratische diesel", NRC Handelsblad, 28 januari 2008
 • Cynthia van Gorp en Ingrid Weel, "Enige die PvdA-fractie kan leiden", Trouw, 20 februari 2008
 • Coen Verbraak, "'Den Uyl was een ploeteraar, Daar hou ik van. Ik hou van mensen in de modder", Volkskrant Magazine, 11 april 2009
 • Joost Oranje, "'Onverstoorbaar, dat ben ik'", NRC Weekblad, september 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.