Drs. J.J. (Jasper) van Dijk

foto Drs. J.J. (Jasper) van Dijkvergrootglas

Jasper van Dijk (1971) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP . Hij was medewerker van de SP-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement en gemeenteraadslid in Amsterdam. De heer Van Dijk was woordvoerder onderwijs en defensie en en is nu woordvoerder sociale zaken, integratie en migratie.

SP
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Jasper Jonathan (Jasper)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Jutphaas, 20 april 1971 (thans: Nieuwegein)

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker grondzaken en ruimtelijke ordening, gemeente Amsterdam, van 1998 tot 1999
 • medewerker onderwijs, cultuur en wetenschappen, SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1999 tot 2003
 • medewerker SP-vertegenwoordiger in het Europees Parlement, van 2004 tot 2006
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 16 maart 2006 tot 29 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2006 mede de verdediging over van een in 2005 door zijn partijgenote Fenna Vergeer samen met Marriëtte Hamer (PvdA), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs.
 • Op zijn voorstel werden (spoed)debatten gehouden over onder meer de urennorm in het onderwijs, salarissen bij de publieke omroep en in het hoger onderwijs, over het Nationaal Historisch Museum en over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie
 • Interpelleerde op 12 maart 2009 staatssecretaris Van Bijsterveldt over de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (31.889 )
 • Interpelleerde op 11 juni 2009 staatssecretaris Van Bijsterveldt over een topsalaris bij het Friesland College (31.976 )
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jetta Klijnsma (PvdA) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het wetsvoorstel is door beide Kamers aanvaard. (32.476 )
 • Een in 2011 door hem ingediende motie van afkeuring van de handelwijze van minister Hillen ten aanzien van integriteitsschendingen bij de Dienst Materieel Organisatie werd met steun van alleen SP en Partij van de Dieren verworpen
 • Nam in 2011 de verdediging over van Remi Poppe van een initiatiefwetsvoorstel over de bijzondere zorgplicht voor veteranen. Het voorstel was in 2010 ingediend met PvdA-Kamerlid Eijsink als eerste ondertekenaar. (32.414 )
 • Diende in 2012 samen met Tanja Jadnanansing (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013. Het wetsvoorstel is in 2017 ingetrokken. (33.349 )
 • Nam in 2012 de medeverdediging over van Arda Gerkens van een eerder samen met het CDA ingediend initiatiefwetsvoorstel over doorverkoop van toegangskaarten. Het voorstel werd in 2017 door de Eerste Kamer verworpen. (31.461 )
 • Bracht in 2015 de initiatiefnota 'Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek' uit (34.326 )
 • Presenteerde in 2016 de Nota Onderwijs als Emancipatiemonitor over onder meer extra investeringen, kleinere klassen en meer mogelijkheden tot stapelen van studies

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Verbleef in 1990 een jaar in kibbutz Hasolelim nabij Haifa

woonplaats
Utrecht

e-mailadres
jasper.vdijk@tweedekamer.nl

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.