A.A. (Albert) de Vries

foto A.A. (Albert) de Vries
Foto: Lex Draijer

Zeeuw, die als PvdA-Tweede Kamerlid een medewetgever was op terreinen die niet allemaal de publiciteit haalden. Zo was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe omvangrijke Omgevingswet en bij wetgeving op het gebied van wonen (huren, woningmarkt, leegstand). Daarnaast hield hij zich onder meer bezig met havens en scheepvaart en met de zogenoemde krimpregio's. Voor hij in 2012 Kamerlid werd, was hij tien jaar wethouder van onder andere wonen, zorg, welzijn en onderwijs in Middelburg.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Albertus Anthonie (Albert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 10 juli 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 23 maart 2017
  • voorzitter NRP 'Spaar het Klimaat', (Nationaal Platform voor Transformatie en Renovatie), vanaf 1 januari 2018
  • ambassadeur/kwartiermaker Zuid West Nederland voor Stichting Driestroom te Elst, vanaf 1 januari 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige
  • voorzitter Raad van Toezicht Ozeo, vanaf maart 2019
  • lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, vanaf 1 januari 2019

vorige
  • voorzitter klachtencommissie Stichtingen Arduin en Gors, van november 2017 tot maart 2019

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling film 'Weg van Jou'

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Bracht in 2014 een initiatiefnota uit over krimpregio's (33.894)
  • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel bestrijding krimpproblematiek in (34.520)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn echtgenote was verkoopster
  • Zijn schoonmoeder was raadslid voor de PvdA in Middelburg

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.