Dr. A.G. (Gerard) Schouw

foto Dr. A.G. (Gerard) Schouwvergrootglas

Gerard Schouw (1965) was van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015 Tweede Kamerlid voor D66. Van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010 was hij Eerste Kamerlid (tevens fractievoorzitter). Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van Nefarma, de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. De heer Schouw was wethouder van Dordrecht en voorzitter van D66. Hij was algemeen directeur van het Netherlands Institute for City Innovation Studies (Maatschappelijk Topinstituut voor steden). In de Eerste Kamer was hij voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Als Tweede Kamerlid hield de heer Schouw zich vooral bezig met binnenlandse zaken, justitie (rechterlijke macht en burgerlijk recht), asiel en immigratie, en landbouw.

D66
in de periode 2003-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Adrianus Gerardus (Gerard)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Monster, 30 december 1965

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1984 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker D66-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1988 tot 1990
 • lid gemeenteraad van Dordrecht, van 1 mei 1990 tot 14 april 1998
 • wethouder (belast met integrale veiligheid, regionale samenwerking Drechtsteden, kunsten, personeel- en organisatie, bestuurlijke ontwikkelingen, Grotestedenbeleid, media) van Dordrecht, van 12 april 1994 tot 14 april 1998
 • projectleider Publiek Domein (ontwikkelen en uitvoeren van leertrajecten voor bestuurders en ambtenaren), van 1998 tot 2001
 • adviseur en projectleider, "Boer & Croon", managementsconsultants, van 1999 tot 2001
 • algemeen directeur "Kenniscentrum Grote Steden", van 2001 tot 1 januari 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur "Nicis Institute" (Netherlands Institute for City Innovation Studies, Maatschappelijk Topinstituut voor steden), vanaf 1 januari 2007
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015
 • algemeen directeur Nefarma (Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen), vanaf 1 augustus 2015

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2011 samen met zijn fractiegenoot Boris van der Ham een voorstel in tot wijziging van het reglement van orde over benoeming van de kabinets(in)formateur(s) door de Tweede Kamer. Dit voorstel werd op 27 maart 2012 aangenomen. (32.759 )
 • Diende in 2012 een initiatiefwetsvoorstel in over deconstitutionalisering van de benoeming van burgemeesters en Commissarissen van de Koning. Het voorstel is in 2015 aanvaard. (33.239 )
 • Diende in 2012 samen met zijn fractiegenote Pia Dijkstra een initiatiefwetsvoorstel in over het verzekeren voor mensen van hetzelfde geslacht om in iedere gemeente hun huwelijk te laten sluiten (verbod weigerambtenaren). Het wetsvoorstel werd in 2014 aangenomen. (33.344 )
 • Nam in 2012 van Boris van der Ham de medeverdediging (samen met Pierre Heijnen en Linda Voortman) over van een eerder mede door Niesco Dubbelboer (PvdA) en Wijnand Duyvendak (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het raadgevend referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.372 )
 • Nam in 2012 van Boris van der Ham de medeverdediging (samen met Pierre Heijnen en Linda Voortman) over van een eerder mede door Niesco Dubbelboer (PvdA) en Wijnand Duyvendak (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen in de Grondwet van het correctief referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.174 )
 • Nam in 2012 van Boris van der Ham de verdediging over van een initiatiefwetsvoorstel (mede ingediend door Jan de Wit, SP) over het laten vervallen van het verbod op godslastering. Het wetsvoorstel is in 2013 aanvaard. (32.203 )
 • Nam in 2013 de verdediging over van een in 2006 door Ursie Lambrechts en Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (30.830 )
 • Nam in 2013 de medeverdediging op zich van een in 2012 door Mariko Peters (GroenLinks) ingediend en door Linda Voortman overgenomen initiatiefwetsvoorstel tot vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wet open overheid). (33.328 )
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over democratisering van gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (34.177 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Promoveerde bij prof. W. Derksen

woonplaats
Dordrecht

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Bestuursstijlen van wethouders, functioneren in de praktijk" (dissertatie, 1996)
 • "Stijlen van besturen: over leiders, managers, verbinders, ambassadeurs en beheerders" (1998)
 • "De gekozen burgemeester in een dualistisch bestel", samen met L. Michiels (1999)
 • "Niet kakelen maar eieren leggen" (2000)
 • "Wil de nieuwe overheid nu opstaan!", samen met Th. de Graaf (2002)
 • "Knowledge for cities, the urban innovation programme" (2003)
 • "De staat van de stad" (red., 2003)
 • "Een slimme stad is een lerende stad" (2009)
 • diverse artikelen, o.a. in 'NG Magazine'

literatuur/documentatie
Nicole Besselink, "Een creatieve kuitenbijter", Trouw, 28 juli 2015

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.