Drs. H. (Harry) van Bommel

foto Drs. H. (Harry) van Bommelvergrootglas

Spraakmakend buitenland-woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, die zich met veel verve in debatten over vredesmissies en Europese zaken mengde. Toonde grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en maakte zich sterk voor de Palestijnse zaak. Speelde verder in 2005 een prominente rol bij het verzet tegen de Europese Grondwet en was pleitbezorger van een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Amerikaanse inval in Irak. Was voor hij in 1998 Kamerlid werd docent Nederlands en Engels en beleidsmedewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Daarnaast was hij, als eerste SP'er, gemeenteraadslid in Amsterdam.

SP
in de periode 1998-2017: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Henricus (Harry)

personalia

geboorteplaats en -datum
Helmond, 24 juni 1962

partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), van november 1986 tot januari 2018

hoofdfuncties/beroepen

 • lid raad deelgemeente Amsterdam-Oost, van maart 1990 tot maart 1994
 • medewerker partijbureau SP, van maart 1991 tot mei 1994
 • leraar Nederlands en Engels, School voor Middelbaar Beroepsonderwijs, van november 1992 tot mei 1994
 • beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van mei 1994 tot mei 1998
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 12 april 1994 tot 13 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 maart 2017

activiteiten

als parlementariër
 • Daags na het referendum over de Europese Grondwet (2 juni 2005) diende hij een motie in voor de instelling van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over Europa. De motie kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. In september 2005 bleek echter dat de VVD elke medewerking aan de BMD weigerde, en dat de PvdA een andere BMD wenste dan in de motie aangegeven stond (zonder deelname van de regering). Op 12 oktober 2005 werd de opdracht uit de motie dan ook teruggegeven aan de Tweede Kamer, waarmee de BMD van de baan was.
 • Interpelleerde op 31 mei 2007 staatssecretaris Timmermans over diens uitspraken over het EU-lidmaatschap van Nederland na een nieuw referendum (29.625)
 • Diende in 2007 samen met Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (PvdD), Mariko Peters (GroenLinks) en Raymond de Roon (PVV) een initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Nam in Moskou deel aan verkiezingswaarneming bij de Doemaverkiezingen van 2 december 2007
 • Interpelleerde op 31 januari 2008 staatssecretaris Timmermans over het Europafonds (31.336)
 • Interpelleerde op 27 februari 2008 minister-president Balkenende en minister Verhagen over een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak (31.367)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was leraar en archivaris

woonplaats
Diemen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Alles kids? een pleitnota over gelijke kansen voor kinderen" (2008)
 • "Waarheen met de NAVO?" (2009)
 • "Surinamers in de polder. Vijftien Surinamers over hun komst naar Nederland" (2015)

literatuur/documentatie
Leon Verdonschot, "Als het gaat om een millimeter meer of minder, sla mij dan maar over", Nieuwe Revu, voorjaar 2002

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.