Drs. H. (Harry) van Bommel

foto Drs. H. (Harry) van Bommelvergrootglas

Harry van Bommel (1962) was van 19 mei 1998 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. De heer Van Bommel was docent Nederlands en Engels en beleidsmedewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Daarnaast was hij gemeenteraadslid van Amsterdam. In de Kamer hield hij zich bezig met buitenlandse Zaken en Europese zaken.

SP
in de periode 1998-2017: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Henricus (Harry)

personalia

geboorteplaats en -datum
Helmond, 24 juni 1962

partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf november 1986

hoofdfuncties en beroepen

 • lid raad deelgemeente Amsterdam-Oost, van maart 1990 tot maart 1994
 • medewerker partijbureau SP, van maart 1991 tot mei 1994
 • leraar Nederlands en Engels, School voor Middelbaar Beroepsonderwijs, van november 1992 tot mei 1994
 • beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van mei 1994 tot mei 1998
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 12 april 1994 tot 13 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 maart 2017

activiteiten

als parlementariër
 • Daags na het referendum over de Europese Grondwet (2 juni 2005) diende hij een motie in voor de instelling van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over Europa. De motie kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. In september 2005 bleek echter dat de VVD elke medewerking aan de BMD weigerde, en dat de PvdA een andere BMD wenste dan in de motie aangegeven stond (zonder deelname van de regering). Op 12 oktober 2005 werd de opdracht uit de motie dan ook teruggegeven aan de Tweede Kamer, waarmee de BMD van de baan was.
 • Interpelleerde op 31 mei 2007 staatssecretaris Timmermans over diens uitspraken over het EU-lidmaatschap van Nederland na een nieuw referendum (29.625)
 • Diende in 2007 samen met Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (PvdD), Mariko Peters (GroenLinks) en Raymond de Roon (PVV) een initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Nam in Moskou deel aan verkiezingswaarneming bij de Doemaverkiezingen van 2 december 2007
 • Interpelleerde op 31 januari 2008 staatssecretaris Timmermans over het Europafonds (31.336)
 • Interpelleerde op 27 februari 2008 minister-president Balkenende en minister Verhagen over een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak (31.367)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was leraar en archivaris

woonplaats
Diemen

e-mailadres
hvbommel@sp.nl

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Alles kids? een pleitnota over gelijke kansen voor kinderen" (2008)
 • "Waarheen met de NAVO?" (2009)
 • "Surinamers in de polder. Vijftien Surinamers over hun komst naar Nederland" (2015)

literatuur/documentatie
Interview door Leon Verdonschot, "Als het gaat om een millimeter meer of minder, sla mij dan maar over" in: Nieuwe Revu, voorjaar 2002

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.