Drs. R.W. (Raymond) Knops

foto Drs. R.W. (Raymond) Knopsvergrootglas

Raymond Knops (1971) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III . Hij was van 11 oktober 2005 tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA (met onderbrekingen in 2006-2007 en in 2010). Hij was woordvoerder buitenlandse zaken en defensie. Eerder was hij ook woordvoerder wonen. In 2011-2014 was de heer Knops voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij was voorts fractiesecretaris en lid van het Presidium. De heer Knops was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier.

CDA
in de periode 2005-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Raymond Willem (Raymond)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hegelsom (gem. Horst), 10 november 1971

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

Hoofdfuncties/beroepen

 • tactical officer Hawk, Koninklijke Luchtmacht, Groep Geleide Wapens De Peel (GGWDP), 1995
 • plaatsvervangend Fire Platooncommandant en Officier Electronische Oorlogsvoering, Groep Geleide Wapens De Peel (GGWDP), van 1996 tot 1998
 • plaatsvervangend commandant Cadettensquadron, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1998 tot 1999 (verantwoordelijk voor de opleiding van ongeveer 300 luchtmachtcadetten)
 • lid gemeenteraad van Horst (vanaf 1 januari 2001 Horst aan de Maas), van 14 april 1998 tot 14 maart 2002
 • belast met de projectcoördinatie van de implementatie van het INK-model op luchtmachtbasis, Groep Geleide Wapens De Peel (GGWDP) te Venray, vanaf 1999 (1 dag per week)
 • wethouder (voor economische- en agrarische Zaken, ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en volkshuisvesting) van Horst, van 1999 tot 1 januari 2001
 • wethouder (voor economische zaken, agribusiness, recreatie en toerisme en strategische projecten) van Horst aan de Maas, van 1 januari 2001 tot oktober 2005 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 oktober 2005 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 2010 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met Koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en identiteit), vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met 1. Koninkrijksrelaties; 2. informatiesamenleving en overheid; 3. identiteit; 4. Rijksvastgoedbedrijf; 5. verzelfstandigingsbeleid; 6. beperking regeldruk burgers; 7. Grensoverschrijdende samenwerking en 8. adeldom

Activiteiten

als parlementariër
 • In 2010-2011 was hij tevens woordvoerder asielbeleid
 • Op zijn voorstel werden (dertigleden)debatten gehouden over het aan banden leggen van woningcorporaties en over een mogelijk EU-lidmaatschap voor Turkije
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit over bouwsparen (34.149 )
 • Diende in 2016 samen]met Han ten Broeke (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op de koopvaardij (34.558 )

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Benoemde in februari 2018 Marcolino (Mike) Franco tot regeringscommissaris op Sint-Eustatius

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2018 de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (Stb. 26) tot stand. De spoedwet maakt het mogelijk dat Nederland tijdelijk het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius overneemt vanwege ernstige taakverwaarlozing van het huidige bestuur. (34.877 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Was trombonist bij fanfare "Sint Hubertus" in Hegelsom

woonplaats
Hegelsom

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.