Mr. O.E.Th. (Otwin) van Dijk

foto Mr. O.E.Th. (Otwin) van Dijk
bron: PvdA

PvdA-Tweede Kamerlid en -bestuurder, met bijzondere aandacht voor de positie in de samenleving van mensen met een beperking. Zo leidde hij een een stuurgroep over toegankelijkheid voor gehandicapten en pleitte hij met succes voor wettelijke vastlegging van algemene toegankelijkheid tot voorzieningen. Hijzelf zit sinds een ongeluk op zijn achttiende in een rolstoel. Als Kamerlid hield hij zich bezig met langdurige zorg, PGB, AWBZ en WMO. Was voor hij Kamerlid werd beleidsjurist bij de gemeente Nijmegen en daarna wethouder van onder meer zorg, sociale zaken, werkgelegenheid en wijkaanpak van Doetinchem. Sinds juli 2016 burgemeeester van de gemeente Oude IJsselstreek.

PvdA
in de periode 2012-2016: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Otwin Evert Theodoor (Otwin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rhenen, 22 april 1975

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1995

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid gemeenteraad van Doetinchem, van 11 maart 2010 tot 29 april 2010
 • wethouder (van welzijn, zorg, sociale zaken, volksgezondheid, minderheden, wijkwerk, burgerparticipatie, arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid) van Doetinchem, van 29 april 2010 tot 20 september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 6 juli 2016
 • burgemeester van Oude IJsselstreek, vanaf 8 juli 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, gemeente Oude IJsselstreek
 • voorzitter Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid, vanaf 2017

vorige (2/7)
 • formateur college van B&W, gemeente Doetinchem, 2010
 • bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, gemeente Doetinchem

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • Ambassadeur Wij Staan Op!, vanaf 2016
 • Ambassadeur Scholder an Scholder, vanaf 2014

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2015 de medeverdediging op zich van een in 2013 door zijn toenmalige fractiegenoot Tunahan Kuzu ingediend initiatiefwetsvoorstel over het waarborgen van de beschikbaardheid van geneesmiddelen tegen een redelijke prijs (maximumprijzen en aanscherping rekensystematiek). Hij werd tevens de eerste ondertekenaar. (33.703)
 • Een door hem ingediend en aangenomen amendement zorgde in 2016 voor het vastleggen van de verplichting voor de overheid om te zorgen voor goede toegankelijkheid van gebouwen, diensten etc. voor mensen met een handicap

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Kreeg op zijn 18e een zwemongeluk en is daardoor rolstoelgebruiker geworden
 • Was actief quad rugby'er (gehandicaptensport)
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.